หน้าแรก เว็บบอร์ด


สั่งพิมพ์

6 นิสัยทำลายตัวเอง

6 นิสัยทำลายตัวเอง

ถ้าพูดถึงคนที่มีสุขภาพจิตดีคุณจะนึกถึงคนที่มีบุคลิก
ภาพอย่างไร? บางคนนึกถึงคนที่ยิ้มอยู่ตลอดเวลา
หรือคนที่ร่าเริงอยู่เสมอ ไม่ทุกข์ไม่ร้อน หรือคน
ที่ไม่เคยมีความทุกข์เลยใช่ไหมครับ ไม่ว่าคำ
ตอบจะเป็นอย่างไรนั่นก็อาจถูกต้องในบางส่วน  


ถ้าพูดถึงคนที่มีสุขภาพจิตดี องค์การอนามัย
โลกได้ให้ความหมายไว้ว่า สุขภาพจิตที่ดี คือ
ความสามารถที่จะปรับตัวให้มีความสุขอยู่กับสังคม
และสิ่งแวดล้อมได้ดี มีสัมพันธภาพอันดีงามกับ
บุคคลอื่น ดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยความสมดุลอย่างสุข
สบาย รวมทั้งสนองความต้องการของตนเองในโลก
ที่กำลังเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีข้อขัดแย้งภายในจิตใจ  

ไม่ว่าใครย่อมต้องอยากมีสุขภาพดีทั้งกาย
และใจ แต่คุณ ๆ ทราบหรือไม่ครับว่า คนที่ซึมเศร้า
ไม่สบายใจนอกจากปัจจัยภายนอกแล้ว บางครั้ง
ก็อาจจะมาจากนิสัยส่วนตัวของคุณเองก็ได้นะครับ

วันนี้เราลองมาสำรวจตัวเองกันดีกว่า ว่าคุณ
เป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ของคุณเอง เพราะมี 6
นิสัยต่อไปนี้หรือไม่

    1. นิสัยขี้ระแวง คนที่มีนิสัยขี้ระแวงนั้นเป็นคน
ที่ไม่เคยไว้วางใจผู้ใดเลย ใครจะทำอะไรจะคิดอะไร
ก็นึกคิดไปว่าเขามีความประสงค์ร้ายกับตน คิดว่าใคร ๆ
ไม่รัก ไม่ให้ความสำคัญ ไม่นับถือ ระแวงว่าจะถูกทรยศ
หักหลัง คนขี้ระแวงไม่ว่าจะเป็นผู้ที่สวมบทบาทใด ๆ
ในชีวิตก็จะทำให้บทบาทนั้นเป็นบทบาทที่มีปัญหาและ
คนที่ได้รับควาทุกข์นั้นก็คือตนเองและผู้ใกล้ชิด ถ้าคุณ
เป็นเจ้านายคุณก็จะระแวงว่างานที่มอบหมายให้ลูกน้อง
อาจจะทำไม่สำเร็จ ระแวงว่าสามีจะมีเมียน้อย ภรรยา
จะมีชู้ ฯลฯ นิสัยระแวดระวังนั้นเป็นสิ่งดี แต่ถ้าเป็น
หวาดระแวงไปซะทุกเรื่องอย่างนี้คงแย่มากกว่า

  2. คนที่ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง นิสัยไม่มั่นคง
ในตนเองมักจะสร้างความทุกข์เป็นอย่างยิ่ง ด้วยไม่รู้จักตัวเอง
ว่าตนนั้นต้องการอะไรกันแน่ ชอบอะไร แบบไหน ควรวาง
ตัวแบบไหนในสังคม ไม่สามารถตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ
ในชีวิตได้ ตั้งแต่เรื่องง่าย ๆ ในชีวิตประจำวันจนถึงเรื่อง
ที่เป็นเรื่องใหญ่ ๆ ในชีวิต นิสัยขาดความเชื่อมั่นในตนเองใช่ว่าเจ้าของ
นิสัยจะชอบแต่ไม่อาจลบล้างความรู้สึกด้อยในใจตนเองได้
ทั้งที่ความรู้สึกที่ว่าตนเองนั้นต่ำต้อยแต่อาจจะไม่ใช่ความจริงก็ได้

  3. นิสัยกล่าวโทษผู้อื่นอย่างไม่รู้จบสิ้นในความผิดพลาดล้มเหลวที่ผ่านมาแล้วและสิ้นสุดไปแล้ว
ถ้าคุณเป็นคนที่คอยแต่เพ่งโทษผู้อื่น เห็นว่าความผิด
ของคนอื่นนั้นยิ่งใหญ่เท่าภูเขา เป็นความผิดร้ายแรง
ไม่มีวันที่จะให้อภัยได้ มองเห็นแต่ความไม่ดี ความ
ไม่ถูกต้อง ความไม่เหมาะสมในสิ่งที่ผู้คนรอบข้าง
ของคุณทำ โดยไม่ได้มองด้วยใจที่เป็นกลางและเป็น
ธรรม มองอย่างที่ควรจะเป็นในสภาวการณ์และเหตุการณ์ที่เกิด
ขึ้น มองด้วยเหตุผล ฯลฯ ถ้าคุณมีนิสัยเช่นนี้ย่อมจะทำ
ให้คุณทุกข์ทนและไม่มีความสุขแน่นอน เพราะคง
ไม่มีใครจะเป็นผู้ที่ไม่ถูกต้องดีงามสำหรับคุณทุกคนแน่

4. นิสัยหลีกหนีปัญหา หลีกหนีเหตุการณ์
หาทางออกให้กับตนเองอย่างผิด ๆ เช่น การดื่มสุรา
ใช้ยาเสพติด การเล่นการพนัน โดยคิดว่าการใช้สุรา
ยาเสพติดจะเป็นการแก้ปัญหาแต่จริง ๆ แล้วกลับ
เป็นการเพิ่มปัญหาให้มากขึ้นไปอีก กับบางคนอาจ
เป็นลักษณะไม่รับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้น พาลทะเลาะ
ปัญหาก็ไม่ได้รับการแก้ไขมิหนำซ้ำกลับทำ
ให้เกิดปัญหาซ้ำซ้อนเข้าไปอีก

5. นิสัยมองโลกในแง่ร้าย
คนเช่นนี้จะเป็นคนที่มีชีวิตแต่ละวันด้วยความ
หดหู่เศร้าหมองด้วยเห็นว่าผู้คนรอบตัวนั้นต่าง
เป็นศัตรูของตนเอง เป็นผู้ที่คอยทำลายตนเอง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนต่างก็เลวร้ายทั้งนั้น
เป็นคนที่คิดหรือมองคนในแง่ลบ

  6. คนที่มีจิตใจหมกมุ่นอยู่กับความ
อาฆาตแค้น
ชิงชัง ริษยา จิตใจเช่นนี้หาความสงบ
ไม่ได้แน่ด้วยร้อนรนอยู่ด้วยความทุกข์ที่เกิดจาก
ความคิดร้าย ๆ ของตนเอง ด้วยจิตอาฆาตแค้นที่ไม่ยอม
อภัยและคอยคิดทำร้าย ความร้อนของไฟริษยาที่คิด
ว่าคนอื่น ๆ ล้วนดีกว่าตนทั้งนั้น ตนนั้นต่ำต้อยนัก
มีทางใดที่จะเอาชนะหรือทำให้คนที่ตนเห็นเป็นศัตรูเดือด
ร้อน เจ็บปวดได้ก็จะทำ ถ้าคุณมีนิสัยอย่างนี้ก็จะ
มีแต่ความทุกข์ร้อนไม่หยุดหย่อน

สำรวจพบเหตุแห่งทุกข์กันบ้างไหมครับ
ถ้ามีนิสัยเหล่านี้อยู่ก็ควรจะหาหนทางดับทุกข์ด้วย
การ ปรับปรุงกาย ปรับปรุงใจเสียใหม่ มองโลก
ในแง่ดี มองคนรอบข้างอย่างเข้าใจว่าคนทุกคน
ล้วนแตกต่างกัน ผู้คนในโลกนี้ต่างมีนิสัยที่ดีและ
ไม่ดีกันทุกคน มองในส่วนที่ดีของเขาหรือถ้าเป็น
ไปได้ยอมรับในส่วนที่ไม่ดีของเขา ปรับตัวในทาง
ที่ถูกต้องในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับ
คุณอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้  

    ความสำเร็จในการปรับตัวที่ดีย่อม
จะทำให้คุณได้รับรางวัลแห่งชีวิต นั่นคือ
การเป็นผู้ที่มีสุขภาพจิตที่ดีและชีวีเป็นสุข
Sodazaa.com เปลี่ยนเป็น " Sodazaa.cc"

TOP

ไม่รุอ่ะ...งง

อืม

เข้าจัยแหละ

TOP

TOP

ก็มันทำไม่ได้นี้สิ  พยายามทำแล้ว  ไม่ให้เกลียดมัน  แต่ก็ทำไม่ได้ซักที
แค่ได้ยินเสียงก็อยากจะฆ่ามันให้ตายไปเลย  อยากทำให้ได้  แต่ทำไม่ได้ซักก่ะที

TOP

เกลียดน้องผัว อ่ะ  ทำไงดี  เกลียดมันมากๆๆๆๆๆๆๆ

TOP

อื่มมันก็จริงอะนะ

TOP