หน้าแรก เว็บบอร์ด


สั่งพิมพ์

โทรศัพท์มือถือของท่านผลิตจากแหล่งมาตราฐานหรือไม่? Mobile Phone~ Masterpiece info

โทรศัพท์มือถือของท่านผลิตจากแหล่งมาตราฐานหรือไม่? Mobile Phone~ Masterpiece info

โทรศัพท์มือถือราคาแพงของท่านผลิตจากแหล่งมาตราฐานหรือไม่?  ลองมาดูกันได้ค่ะ.

Want to know if your expensive phone is worth the money you paid forthen read on…ข้อมูลนี้มีประโยชน์มาก โปรดช่วยส่งต่อกันไปเยอะๆ Very informative mail for you, please don't forget to forward.

อยากรู้ว่าโทรศัพท์มือถือของท่านเป็นของแท้หรือไม่? Would you like to know if your mobile is original or not ?????

กดเครื่องหมาย *#06# หมายเลขรหัสจะปรากฎขึ้นมา  โปรดดูหมายเลขที่ 7 และ 8 ดังนี้ Press the following on your mobile *#06# and the-international mobile equipment identity number appears. Then check the 7th and 8th numbers:

1 2 3 4 5 6 7th 8th 9 10 11 12 13 14 15
Phone serial no. x x x x x x ? ? x x x x x x x


หากหมายเลขที่เจ็ดและแปดเป็น 02 หรือ 20 แสดงว่าโทรศัพท์มือถือของท่านประกอบในประเทศจีนซึ่งมีคุณภาพต่ำ IF the Seventh & Eighth digits are 02 or 20 this means your cell phone was assembled in China which is low quality

หากหมายเลขที่เจ็ดและแปดเป็น 08 หรือ 80 แสดงว่าโทรศัพท์มือถือของท่านผลิตในประเทศเยอรมันซึ่งมีคุณภาพปานกลาง IF the Seventh & Eighth digits are 08 or 80 this means your cell phone was manufactured in Germany which is fair quality

หากหมายเลขที่เจ็ดและแปดเป็น 01 หรือ 10 แสดงว่าโทรศัพท์มือถือของท่านผลิตในประเทศฟินแลนด์ซึ่งมีคุณภาพดีมาก IF the Seventh & Eighth digits are 01 or 10 this means your cell phone was manufactured in Finland which is very Good

หากหมายเลขที่เจ็ดและแปดเป็น 00 แสดงว่าโทรศัพท์มือถือของท่านผลิตจากโรงงานผลิตโดยตรงซึ่งมีคุณภาพดีที่สุด IF the Seventh & Eighth digits are 00 this means your cell phone was manufactured in original factory which is the best Mobile Quality

หากหมายเลขที่เจ็ดและแปดเป็น 13 แสดงว่าโทรศัพท์มือถือของท่านประกอบที่ประเทศอาเซอร์ไบจันซึ่งมีคุณภาพเลวและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ IF the Seventh & Eighth digits are 13 this means your cell phone was assembled in Azerbaijan which is very Bad quality and also dangerous for your health

โชคดีนะค่ะ,
ไฟลล์แนบ: ระดับของกลุ่มสมาชิกนี้ไม่สามารถมองเห็นไฟลล์แนบได้

TOP

mimujung

ของเราเป็น 01อิอิคุณภาพดี

TOP

ของเรา02 แย่จัง

TOP

แปลกดีนะคิดได้ไง

TOP