หน้าแรก เว็บบอร์ด


สั่งพิมพ์

ภาพประเพณีตรวจสอบพรหมจรรย์ฉบับเผ่าซูลู

ภาพประเพณีตรวจสอบพรหมจรรย์ฉบับเผ่าซูลู

หลายส่วนของโลกคิดว่าเรื่อง
พรหมจรรย์ในวัยสาวนั้นไม่ ใช่เรื่องสำคัญ  
และเป็นเรื่องล้าสมัยไปแล้ว  
แต่รับรองว่าไม่ใช่ดินแดน
หลายส่วนของแอฟริกาใต้
เป็นแ น่ เพราะเรื่องราวของ
พรหมจรรย์ กำลังได้รับการฟื้น
ฟูคุณค่าขึ้นมาอีกครั้ง


ทุกวันนี้ประเพณี Hlola (ฮาโลล่า)
หรือประเพณี ตรวจสอบพรหมจรรย์  
(The test of the verginity) นั้นกำลัง  
เป็นประเพณีที่มีการจัดขึ้นเป็น
ประจำและกำลังได้รับความนิยม
ในหมู่ชนแอฟริกาใต้ และประเทศข้างเคียง  
ก่อนหน้านั้นหญิงชาวเผ่าซูลู
จะมีวิธีตรวจสอบพรหมจรรย ์กันบ้าง

แต่เป็นเรื่องลับที่ทำ
กันในบ้าน เช่นผู้เป็นแม่  
จะขอตรวจดูพรหมจรรย์ของผู้
เป็นลูกสาวบ้างในบางครอบคร ัวเท่านั้น  
ผู้ที่ริเริ่มให้มีการตรวจพรหมจรรย์นั้นก็คือ  
แอนไดร์ กัมมี้ด ซึ่งเธอเริ่ม
ประสานงาน ไปยังคุณแม่และ  
คุณยาย ของสาวๆ ในระยะเริ่มแรกคือ

ค.ศ.1993 มีเด็กสาวเข้าร่วมเพียง 20 คนเท่านั้น
แต่ไม่น่าเชื่อว่าในระยะเวลาไม่นาน จากการประชาสัมพันธ์  
และกระจายข่าว ทำให้ได้รับความสนใจอย่างมาก หลายๆหมู่บ้าน
เข้าร่วม รวมไปถึงประเทศข้างเคียง เช่น สวาชิแลนด์ ถึงกับเชิญชวน  
ให้คณะตรวจเข้าไปทำการตรวจให้เด็กสาวๆ ในดินแดนแห่งนั้นด้วยเช่นกัน
แม้ว่าผู้ที่ทำการตรวจสอบแต่ละนางจะไม่ใช่หมอหรือพยา บาลแต่อย่างใด  
แต่ก็มีประสบการณ์ตามแบบซูลูโบราณ ที่มีเคล็ดลับหรือทริกในการล่วงรู้  
ว่าสาวๆแต่ละคนนั้นยังมีพรหมจรรย์อยู่หรือไม่ ด้วยการจับเด็กสาวเหล่านั้น

ถ่างขาอ้ากว้าง และตรวจสอบด้วย
มือของกรรมการกันเองอย่างคล่องแคล่ว

ในภาพที่นำเสนอนี้มีเด็กสาว อายุ 13 -18
เข้าร่วมจำนวนกว่า 3000 คน  
โดยเด็กสาวที่เข้าร่วมจะต้องเปลือย
อก และสวมกระโปรงสั้นร้อยลูกปัด  
หรือไม่ก็กระโปรงสั้นเป็นริ้วๆ เพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบ  
เมื่อคณะกรรม การตรวจสอบจนพอใจและถ้าเด็กสาวคนนั้นบริสุทธ์  
ก็ได้ได้รับการเจิมแป้งที่หน้าผากเป็นเครื่องหมายพร้ อมใบรับรอง
ไฟลล์แนบ: ระดับของกลุ่มสมาชิกนี้ไม่สามารถมองเห็นไฟลล์แนบได้
Sodazaa.com เปลี่ยนเป็น " Sodazaa.cc"

TOP

TOP

น่าลองไปตรวจบ้างจัง

TOP

TOP

TOP

kaiser

ไป หา แฟน แถว โน้น กัน ดี กว่า คับ

มี ใบ รับ ลอง ว่า ซิง ด้วย 5 5 5

TOP


ไปหาแล้วเป็นยังไงก็มาบอกกล่าวกันมั้งน่ะครับ

TOP

ดำชิบไม่น่าไป
สรสิทธิ์

TOP

         

TOP

TOP