หน้าแรก เว็บบอร์ด


สั่งพิมพ์

จดหมายจากในหลวงถึงพระเทพฯ

จดหมายจากในหลวงถึงพระเทพฯ

จดหมายจากในหลวงถึงพระเทพฯ
>> >> ลูกพ่อ ในพื้นแผ่นดินนี้ ทุกสิ่งเป็นของคู่กันมาโดยตลอด มีความมืดและความสว่าง ความดีและความชั่ว
>> >> ถ้าให้เลือกในสิ่งที่ตนชอบแล้ว ทุกคนปรารถนาความสว่างปรารถนาความดีด้วยกันทุกคน แต่ความปรารถนานั้นจักสำเร็จลงได้ จักต้องมีวิธีที่จักดำเนินให้ไปถึง ความสว่าง หรือ ความดีนั้น
>> >> ทางที่จักต้องไปให้ถึงความดีก็คือรักผู้อื่นเพราะความรักผู้อื่น สามารถแก้ปัญหาได้ทุกปัญหา ถ้าให้โลกมี แต่ความสุข และเกิดสันติภาพความรักผู้อื่นจักเกิดขึ้นได้ พ่อขอบอกลูกดังนี้...
>> >> 1.ขอให้ลูกมองผู้อื่นว่า เป็นเพื่อนเกิด เพื่อนแก่ เพื่อนเจ็บ เพื่อนตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น ไม่ว่า อดีต...ปัจจุบัน...อนาคต
>> >> 2. มองโลกในแง่ดี และจะให้ดียิ่งขึ้น ควรมองโลกจากความเป็นจริง อันจักเป็นทางแก้ปัญหาอย่างถูกต้องและเหมาะสม
>> >> 3.มีความสันโดษ คือ มีความพอใจเป็นพื้นฐานของจิตใจพอใจตามมีตามได้ คือ ได้อย่างไร ก็เอาอย่างนั้น ไม่ยึดติด ขอให้คิดว่ามีก็ดี ไม่มีก็ได้ พอใจตามกำลัง คือ มีน้อยก็พอใจตามที่ได้น้อย ไม่เป็นอึ่งอ่างพองลมจะเกิดความเดือดร้อนในภายหลัง พอใจตามสมควร คือทำงานให้มีความพอใจเหมาะสมแก่งาน ให้ดำรงชีพให้เหมาะสมแก่ฐานะของตน
>> >> 4. มีความมั่นคงแห่งจิต คือให้มองเห็นโทษของความเกียจคร้านและมองเห็นคุณประโยชน์ของความเพียร และเมื่อเกิดสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาให้ภาวนาว่า...มีลาภมียศสุขทุกข์ปรากฏ สรรเสริญนินทา เสื่อมลาภ เสื่อมยศ เป็นกฎธรรมดา อย่ามัว โศกานึกว่า ' ชั่งมัน '

>> >> พ่อ
>> >> 6/10/2547

>> >> ฉันหวังว่าคำสอนพ่อที่ฉันได้ประมวลมานี้ จะเกิดประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านที่ได้พบเห็น และลูกอันเป็นที่รักของพ่อทุกคน

>> >> ฉันรักพ่อฉันจัง
>> >> สิรินธร

TOPเราคนไทยรักกันไว้

ถวายแด่ในหลวงวันที่5 ธันวาคมนะคะ

TOP

อยากให้คนให้ในบ้านเมืองอ่านมากเลยครับ

TOP

ทรงพระเจริญ

อยากให้บ้านเมืองไทยสงบสุขค่ะ

น่าจะเอาพวกใต้มาอยู่ในกรุงเทพอะ

เพื่อจะได้สลายม็อปไปให้พ้น

TOP

กราบ

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาล
ให้พ่อของแผ่นดิน พ่อหลวงของลูก ๆ ทั้งประเทศ แข็งแรง

TOP

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

TOP