หน้าแรก เว็บบอร์ด


สั่งพิมพ์

ถ้าเขื่อนศรีนครินทร์.. แตก!!!

ถ้าเขื่อนศรีนครินทร์.. แตก!!!





นายสิทธิชัย โควสุรัตน์ (มท.3)

"อยากชี้แจงให้นักท่องเที่ยวทราบว่าถ้าแผ่นดินไหวแล้วทำให้เขื่อนแตก น้ำก็จะใช้เวลาเดินทางไปยังที่ต่าง ๆ

ประมาณ 15 ชั่วโมง นักท่องเที่ยวยังสามารถหลบหนีได้ทัน"

นายสิทธิชัย กล่าวว่า การตรวจเขื่อนครั้งนี้ เนื่องจากประชาชนจังหวัดกาญจนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงวิตกว่าหาก

เกิดแผ่นดินไหวอาจส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ในแนวลุ่มน้ำของจังหวัดได้ เพราะจังหวัดกาญจนบุรีเป็นที่ตั้งขอ

งเขื่อนกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ 2 แห่ง คือ เขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนวชิราลงกรณ์ ตั้งอยู่บนแนวแขนงรอยเลื่อน

ศรีสวัสดิ์ และรอยเลื่อนเจดีย์สามองค์ ที่แยกจากแนวรอยเลื่อนสะแกงในประเทศพม่า. -สำนักข่าวไทย

ประเด็นสำคัญสำหรับเรื่องนี้ก็คือ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ท่านทรงมี

พระราชดำรัสให้แจ้งประชาชนให้ทราบ "ความจริง" ตรงจุดนี้ กรณีเขื่อนศรีนครินทร์

ซึ่งหากเกิดแผ่นดินไหว ตรงรอยเลื่อน และเขื่อนแตกออก "ผลก็คือ "

- ด้วยพลังงานของน้ำ ที่มีปริมาณมหาศาล ตัวจ. กาญจนบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงในแนวเส้นทางน้ำหลากลงมา

ราบเป็นหน้ากลองแน่นอน มีเวลาอพยพ 5 ชั่วโมง ดังนั้น ท่านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง ต้องมีการเตรียมตัวกันเอาไว้

บ้างแล้วครับ

เป้ฉุกเฉิน
แผนอพยพของครอบครัว..เส้นทางอพยพ

-จังหวัด ที่อยู่ในเส้นทางน้ำในระดับต่อลงมา ย่อมเกิดผลกระทบตามไปด้วยแน่นอน และระดับพลังงานการ

ทำลายล้าง ไม่น้อยกว่าสึนามิ

-สำหรับกรุงเทพมหานคร หากเขื่อนศรีแตก มีเวลาอพยพ 35 ชั่วโมง ซึ่งต้องคำนวนเผื่อกรณีที่ รวบรวมคนทั้ง

ครอบครัว เผื่อรถติด หาเส้นทางอพยพที่ไม่สวนกระแสน้ำ เพราะน้ำวิ่งมาตามถนนสายหลักอย่างเพชรเกษม

แน่นอน

ที่สำคัญหากน้ำทะเลหนุน ระดับน้ำที่คำนวนเอาไว้อาจสูงเกิน 2เมตร หรือตึก 2 ชั้นได้ ดังนั้น

ตั้งสติเอาไว้ ใช้ปัญญาพิจารณา หาแนวทางป้องกันตัวเองอย่าได้ประมาทในการทั้งปวงครับ

หากเพื่อนๆลงแผนที่ประเมินเส้นทางน้ำหลากลงมาด้วยก็ดีครับ

เท่าที่ทราบจากครูบาอาจารย์สายนครปฐม กาญจน์ ท่านบอกว่าแนวน้ำวิ่งมาลงทางแม่กลองครับ และมีที่หลาก

ออกไปกรุงเทพด้วยแนวถนนจนกลายเป็นคลองระบายน้ำครับ
ไฟลล์แนบ: ระดับของกลุ่มสมาชิกนี้ไม่สามารถมองเห็นไฟลล์แนบได้

TOP

...oO(^_^)Oo....

อย่างนี้ คิด หนัก ค่ะ

TOP

โหขนาดนั้นเลยเหรอคะ

TOP

"เขื่อนภูมิพล"

ถ้าหากเขื่อนภูมิพลหละค่ะจะท่วงแค่ไหน ใครที่ทำทำให้ดูบ้างได้ปะ อยากรู้ เพราะอยู่ จ.ตาก กัวงะ

TOP

TOP