หน้าแรก เว็บบอร์ด


สั่งพิมพ์

สาเหตุของอาการ “เจ็บหน้าอก”

สาเหตุของอาการ “เจ็บหน้าอก”

อาการเจ็บหน้าอกเป็นอาการอย่างหนึ่งที่ทุกคนเคยเป็นบ่อยๆ บางคนอาจหายได้ในเวลาไม่นาน แต่บางคนอาจต้องใช้เวลาพักนานพอสมควร ซึ่งอาการแน่นหน้าอกนี้ อาจบอกได้ว่าเราอาจจะกำลังเผชิญกับโรคต่างๆ เพราะในปัจจุบันมีผู้ป่วยมาพบแพทย์ด้วยอาการเจ็บหน้าอกเฉียบพลันเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆ ดังนั้นเราควรรีบตรวจหาสาเหตุเพื่อให้ทราบว่าอาการแน่นหน้าอกที่เราได้พบนั้นมาจากสาเหตุใด โดยการมาพบแพทย์และควรอธิบายลักษณะอาการให้แพทย์ทราบโดยละเอียด ว่ามีการเจ็บแน่นลักษณะใด เช่น แน่นหนักๆ คล้ายของหนักทับ, เจ็บแหลมๆ หรืออื่นๆเป็นต้น มีอาการเกิดขึ้นบริเวณใด เกิดขึ้นในขณะใด ขณะทำงาน ขณะออกกำลังกาย หรือขณะนั่งเฉยๆ เมื่อเกิดอาการขึ้นแล้วทำอย่างไรจึงดีขึ้น รวมทั้งมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้มีอาการมากขึ้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งสาเหตุของการแน่นหน้าอกนั้น อาจมาจากโรคหรือไม่ได้มาจากโรคสรุปได้ดังนี้

        1. สาเหตุจากโรคปอดและโรคหัวใจ
        โรคปอดเป็นโรคที่พบบ่อยที่สุดจากสถิติจากศูนย์ควบคุมโรคในสหรัฐปี  2543  ชาวอเมริกันประมาณ 30 ล้านคนหรือ 11.03% ของประชากรป่วยเป็นโรคปอดเรื้อรัง ในขณะเดียวกันมีชาวอเมริกัน 22 ล้านคน หรือ 8.09% ป่วยเป็นโรคหัวใจ

        สำหรับในประเทศไทย ในปี 2545 สถิติจากกระทรวงสาธารณสุขพบว่า ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ เข้ามารับการตรวจจากแพทย์ ปีละ 24.4 ล้านคน และระบบไหลเวียนของเลือด 7.2 ล้านคน อัตราตายของคนไทยจากโรคปอด ซึ่งรวมถึงปอดบวมและวัณโรคด้วยอัตรา 31.9 ต่อประชากร 100,000 คน ซึ่งเป็นโรคหัวใจ และมีอัตราตาย 27.7 จากประชากร 100,000 คน สำหรับโรคปอด ในผู้ป่วยที่อายุน้อยมักเป็นโรคหอบหืด ส่วนอายุมากมักจะเป็นหลอดลมอักเสบเรื้อรัง และถุงลมปอดโป่งพอง การตรวจเอ็กซ์เรย์ปอด และตรวจสมรรถภาพปอดจะตรวจพบผู้ป่วยได้เกือบทั้งหมด แต่บางคราว แพทย์อาจต้องการการตรวจและวินิจฉัยเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ผลที่แน่นอน และเพื่อการรักษาที่มีประสิทธิภาพ

        สำหรับโรคหัวใจนั้น โรคที่พบบ่อยคือ โรคหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจตีบ โดยโรคนี้ขึ้นอยู่กับอายุของผู้ป่วยด้วย หากมียิ่งอายุเยอะจะยิ่งเสี่ยง ดังนั้นจะเห็นได้ว่าถ้าผู้ป่วยมีอายุน้อยกว่า 44 ปี ไม่มีอาการเจ็บหน้าอก หรือไม่มีโรคประจำตัว มีการเอ็กซ์เรย์หัวใจและคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG โดยปกติแล้ว อาจจะพูดได้ว่าอาการที่เหนื่อยง่าย มีโอกาสจากโรคหัวใจนั้นน้อยมาก แต่ถ้าผู้ป่วยเป็นโรคหัวใจก็มีความจำเป็น ที่ต้องให้แพทย์ผู้ชำนาญทางโรคหัวใจตรวจหาสาเหตุที่แน่นอนและรักษาต่อ

        2. สาเหตุของอาการเหนื่อยปกติ
        ผู้ป่วยที่มีอาการเหนื่อยหรือหอบง่ายโดยเฉพาะผู้ป่วยอายุน้อย มักพบในกลุ่มบุคคลที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังมาก มีเรื่องเครียด กังวล ไม่ว่าจะเป็นจากการงาน หรือเรื่องภายในครอบครัว นอนหลับไม่สนิทและพักผ่อนไม่เพียงพอ  อาจทำให้เกิดอาการเหนื่อยง่ายได้ ผู้ป่วยมักจะมีอาการหายใจไม่อิ่ม หรือหายใจไม่ทั่วท้องจนเกิดอาการแน่นหน้าอกหรือเจ็บหน้าอกมาก รู้สึกอากาศไม่เข้าไปในปอด หายใจลึกๆ 3-4 ครั้งหรือชอบถอนหายใจ บางคราวผู้ป่วยมักคิดว่าตนเองไม่ได้คิดอะไร เพราะแก้ไขได้ แต่จิตใต้สำนึกยังคงเก็บปัญหาไว้อยู่ก็ได้ บางคราวจะมีอาการอื่น เช่น ใจสั่น เจ็บหน้าอก กรดในท้องมาก ท้องเดินบ่อย มึนศีรษะ ปวดศรีษะ หรือตกใจง่ายด้วย ควรค่อยๆฝึกออกกำลังบ้างเพื่อให้มีสุขภาพสมบูรณ์ โดยใช้วิธีบริหารที่เหมาะสมกับตัวผู้ป่วยเอง เพื่อป้องกันความเสี่ยงไว้ไม่ให้นำไปสู่การเกิดโรคต่างๆ

ที่มาของข้อมูล:  
http://learn-about-disease.blogspot.com/2016/06/blog-post_82.html

[ แก้ไขล่าสุด fernzuz00 เมื่อ 2016-8-5 15:25 ]

TOP