หน้าแรก เว็บบอร์ด


สั่งพิมพ์

AlienHack Hack Map Dot A Warcraft 3

AlienHack Hack Map Dot A Warcraft 31. หลังจากดาวโหลดไฟล์ AlienHack-X2 จะพบไฟล์ดังต่อไปนี้ - AlienHack-X2.exe โปรแกรม HackMap - WindowsMode.bat รัน HackMap แบบ WindowsMode - configs.ini ปรับแต่งค่าต่างๆ - module.bin แฮคแมพโมดูล 2. ให้ทำการเปิดไฟล์ configs.ini ขึ้นมาแล้วแก้ไข ข้อมูลดังต่อไปนี้ - ตั้งค่า Cybergames_Path ซึ่ง Cybergames_Path คือโฟลเดอร์ที่ลงโปรแกรม Cybergames เอาไว้ สังเกตุได้จากข้างในมีไฟล์ CyberGames.exe อยู่ในโฟลเดอร์ #ตัวอย่างการตั้งค่า เช่น Cybergames_Path="C:\Program Files (x86)\Cybergames" - ตั้งค่า War3_Path ซึ่ง War3_Path คือ โฟลเดอร์ที่ ลงเกมส์ Warcraft III ไว้ สังเกตุได้โดยมีไฟล์ War3.exe และ Game.dll อยู่ในโฟลเดอร์ #ตัวอย่างการตั้งค่า เช่น War3_Path="E:\Warcraft 3" 3. หลังจากตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เปิด Cybergames ขึ้นมา และ Login จากนั้นเลือก ชาแนลที่ท่านต้องการเข้าเล่น

โหลดแจกโปร Hack Map Dota TCG
IDM

TOP