หน้าแรก เว็บบอร์ด


สั่งพิมพ์

ความจริงเกี่ยวกับ กำแพงเมืองจีน

คนจีนสมัยโบรานเค้าเก่งจัง   สามารถป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองได้และเปนมรดกโลกอีก

victory:

TOP