หน้าแรก เว็บบอร์ด


สั่งพิมพ์

อาจารย์สาวโดนยาเซ็กส์

อาจารย์สาวโดนยาเซ็กส์

สวัสดีค่ะชั้ชื่อดาเป็อาจารย์สออยู่มหาลัยมีชื่อแห่งหึ่งย่าดุสิต ตัวดาเองอายุ26ปี ดาเป็ขาว หุ่ดีแต่ติดที่ห้าอกี่ล่ะค่ะที่ออกจะเล็กไปซักิด แต่ก็มีอาจารย์หลายคที่ชอบมาจีบดาเป็ประจำะคะ ดาชอบไปออกกำลังกายตอเย็ที่สามกีฬาหัวหมากเป็ประจำ ดาขับรถ CRV ที่กระจกช่วงด้าหลังรถดาติดเป็ฟิล์มที่ทึบและสะท้อแสงถ้ามองจากอกรถจะ ไม่เห็ข้างใรถเลยค่ะ ดาติดทึบไว้เพื่อเปลี่ยเสื้อตอจะออกกำลังกาย หลังรถดาแทบจะเป็ตู้เสื้อผ้าย่อยๆเลยค่ะ แต่จะมีเฉพาะชุดชั้กับชุดออกกำลังกายเป็ส่วใหญ่และจะมีตะกร้าผ้าใบ เล็กๆไว้ใส่ชุดออกกำลังกายที่ใช้แล้วอยู่หลังรถ มีวัึ่งหลังจากสอเสร็จมี ศ ชาย2คดาจำชื่อได้ว่าชื่อโป้งกับบอลมาถามดาว่า จารย์ไปวิ่งที่หามกีฬาหัวหมากทุกวัหรอคับ ดาก็ตอบไปค่ะว่าใช่มีอะไรหรอ โป้งบอกว่าเวลาเค้ากลับบ้าเค้าลงรถตรงห้าสามกีฬาเดิทะลุสามกีฬาเห็รถ จารย์ไปจอดตรงแถวๆสามยิงปืประจำ ดาเลยชวโป้งกลับด้วยกัเค้าบอกวัี้เค้าต้องช่วยเพื่อกลุ่มทำรายงาไว้ วัหลังแล้วกัคับ พอถัดมาอีกวัตอดากำลังจะเริ่มสอดาลืมหยิบแฟ้มที่ใช้สออยู่ใรถเลยเอา กุญแจให้โป้งไปหยิบให้เพราะโป้งจำรถดาได้ โป้งหายไปประมาณเกือบ15าที พอโป้งมาโป้งเค้าดูหอบๆ โป้งบอกว่าลืมถามว่ารถจารย์จอดที่ไหวิ่งหาทั่ววิทลัยเลย ดาคิดใใจว่าปกติดาจะจอดหลังตึกประจำี่าสงสัยโป้งเค้าคงไม่รู้ พอดาสอเสร็จก็ไปั่งตรวจรายงา ศ จครบแล้วจัดการยกพวกเอกสารต่างๆไปเก็บไว้ที่รถตอดากำลังเอาเอกสารวางที่ เบาะหลังสุดดาเห็กางเกงใตัวสี้ำเงิของดาที่ใช้แล้วเมื่อวาวางอยู่บสุด ของกองผ้าใตะกร้า ปกติดาจะถอดเอากางเกงใไว้ด้าล่างสุดของตะกร้าเพราะเผื่อมีคมาั่งรถด้วย จะได้ไม่เห็ ดาเลยไปหยิบกางเกงใขึ้มาดูปรากฏว่าที่กางเกงใของดามัมี้ำเหียวๆเปื้อ อยู่จแฉะเกือบหมดตอแรกดาไม่รู้ว่า้ำอะไรพอเปิดไฟใรถดูถึงเห็เป็รอย คราบ้ำสีขาวชัดเลยเพราะกางเกงใดาตัวั้มัสี้ำเงิเลยเห็รอยคราบเปื้อ เด่มาก ดาพอมีประสบการณ์เรื่องี้อยู่บ้างว่ามัคือ้ำอะไร คงเป็ใครไม่ได้อกจากโป้งแต่ก็ยังเอะใจอยู่เพราะโป้งเป็เด็กตั้งใจเรีย และสุภาพมากต่างกับห้าตาเค้าเลยเพราะห้าตาโป้งมีสีคล้ำมากมีสิวขึ้เยอะ ด้วย ดาเลยหยุดคิดเรื่องี้ไว้ก่อแล้วกะว่าว่างๆตอโป้งอยู่คเดียวค่อยถามเพราะ ี้มัเรื่องธรรมชาติดาไม่คิดโกรธอะไรอยู่แล้ว ขากลับดาก็ชวโป้งกลับเหมือวัก่อวัี้โป้งตอบตกลงแล้วพาบอลไปด้วย โป้งบอกบอลจะไปช่วยทำรายงาที่บ้าโป้ง ดาไม่คิดอะไรมากก่อจะขึ้รถดาใช้ให้โป้งไปซื้อชาเขียวมาให้ขวดึงระหว่าง ที่รอโป้งไปซื้อก็ั่งคุยกับบอลไปพลางๆบอลเป็เด็กเรียเก่งเหมือโป้ง รูปร่างอ้วผิวสีดำแต่ห้าเกลี้ยงเกลาดี สักพักใหญ่ๆโป้งก็วิ่งกลับมาพร้อมชาเขียวขวดึงฝาปิดสิทดีทำให้ดาเลิกอคติ กับเค้าพอสมควรเพราะที่ดาใช้โป้งไปซื้อมาเพื่อจะดูว่าเค้าจะคิดร้ายใส่ยา อะไรมาให้ดารึเปล่าเพราะชาเขียวถ้าเปิดฝาแล้วจะสังเกตเห็ได้ง่ายเลย แล้วดาก็ขับรถพา2คั้มาถึงสามกีฬาเร็วกว่าปกติเพราะวัั้รถไม่ติด พอมาถึงดาก็เอารถไปจอดที่เดิมแถวๆสามยิงปืเพราะตรงั้มีค้อยดาจะได้ไป เปลี่ยเสื้อตรงเบาะหลังสะดวก พอถึงปุบโป้งกับบอลก็ไหว้ลาดากลับบ้า ดาก็อื้มๆกลับดีๆะอย่าเถลไถล พอเค้าเดิเลี้ยวหายไปตรงหัวมุมตึกปุบ ดาก็จัดแจงเสื้อผ้าเตรียมเปลี่ยแต่รู้สึกคอแห้งขึ้มาพอดีตาดาเหลือบไปเห็ ชาเขียวที่ซื้อมาพอดีเลยเอามาเปิดดื่มไปครึ่งขวด แล้วย้ายตัวเองไปที่ท้ายรถปรับเบาะหลังให้เอลงเพื่อเปลี่ยชุด พอเปลี่ยเสร็จดารู้สึกห้าของดามัร้อผ่าวตัวก็รู้สึกร้อๆแต่กลับไม่ปวด หัวแล้วดาเริ่มรู้สึกว่าสมองตื้อๆคิดอะไรไม่ออกเลยตัวดาเรี่ยวแรงหายไปเกือบ ครึ่งดากระเถิบตัวมาเบาะคขับปรับเบาะเอลงพักแล้วกดลอคประตูรถเปิด ห้าต่างรถไว้ครึ่งึงดากะว่าจะพักให้หายก่อ ค่อยขับรถไปหาหมอและคงไม่วิ่งแล้วด้วยเพราะฝทำท่าจะตก แต่พอดาคิดไปคิดมาดาออกกำลังกายทุกวัจะไม่สบายง่ายๆแบบี้ได้ไง ดาหยิบขวดชาเขียวขึ้มาดูจทั่วพอพลิกดูที่ก้ขวด ก้ขวดมีรอยเจาะตรงกลางเป็รูเล็กๆมีดิ้ำมัอุดรูอยู่ดาถึงรู้ตัวว่าเสีย รู้เด็กแล้ว แต่ยังดีที่โป้งกับบอลกลับไปแล้ว ดาเลยค่อยสบายใจขึ้มาห่อยดาพักได้แปปเดียวที่ประตูรถมีเสียงครึ่ก พอดามองไปที่ต้เสียงเห็โป้งเอามือเอื้อมเข้ามาตรงช่องห้าต่างที่เปิดไว้ ดึงเปิดลอคประตูแล้วเปิดประตูออกโป้งผลักดาไปที่เบาะหลังแล้วเปิดลอคประตู อีกบาด้าหลังบอลรีบเข้ามาใรถแล้วปิดประตูโป้งขึ้มาตรงที่ั่งคขับบิด กุญแจสตาร์ทรถ ดาพยายามตะโกให้คช่วยแต่ไม่มีเสียงออกมาเลย โป้งขับรถเก้ๆกังๆแบบพอขับเป็แต่ไม่ชำาญสักพักฝก็ตกบอลตะโกบอกโป้งว่า มึงไม่ต้องขับไปถึงบ้ามึงก็ได้ฝตกงี้อย่างมึงขับไม่ไหวหรอกจอดตรงหลังตึก ร้างข้างห้าก็พอฝตกหักแบบี้กว่าจะหยุดอีกโป้งเลยขับรถพาดาไปตรงตึก ร้างข้างถตัดใหม่ โป้งขับรถไปจอดแอบหลังตึกถ้าไม่มีคเดิอ้อมตัวตึกมาดูก็ไม่มีทางเห็รถ่ๆ ดาคิดได้อย่างเดียวตอั้คือปลงเพราะฝก็ตกหักรถก็จอดอยู่ใมุมอับยังไงคง ไม่รอดมือไอเหี้ย2ตัวี้แ่ ดาพยายามบอกมัว่าอย่าทำเลย ไอโป้งตะโกว่าอีเหี้ยกูพามึงมาถึงี่ถ้าไม่เย็ดมึงก็ควายแล้ว ดาแทบไม่เชื่อสายตาเลยว่าจากเด็กเรียดีใสายตาของดาจะพูดจาไม่ต่างจากพวก เด็กเหี้ยๆได้ขาดี้ ไอบอลเรียกไอโป้งให้หยิบขวดชาเขียวที่เหลือมาแล้วเอามีดพกจี้บังคับดาให้กิหมด พอกิหมดขวดแล้วสติดาเริ่มไม่อยู่กับตัว มัร้อไปทั้งตัวมากๆไอโป้งบอกไอบอลว่ากูเป็ต้คิดกูขอก่อไอบอลด่ากลับ ว่าไอเหี้ยี่ยาของกูถ้าไม่มียากูมึงจะได้ทำมั้ย มัด่ากัอยู่แปปึง ไอบอลก็จัดการถอดเสื้อกับกางเกงมัออก จับเบาะทั้งรถเอลงหมด ดาเห็ตรงเป้ามัตุงจดักางเกงใมัออกมา ตอี้ดาร้อวูบไปทั้งตัวแล้วจากความรู้สึกเกลียดมั2คมะกี้กลับกลายเป็ ความรู้สึกอยากแท ดาพยายามยับยั้งอารมณ์ตัวเองไว้แต่ก็ไม่ไหวเพราะคิดอะไรไม่ออกแล้ว ไอโป้งถอดเสื้อผ้ามัออกเหลือแต่กางเกงใแล้วหยิบเอากล้องวิดิโอพกพาของมั ออกมา ไอบอลตะโกถามไอโป้งว่ามึงเอาเทปมิิมากี่ม้ววะ ไอโป้งตอบกลับว่ากูมีเป็10ม้วมึงอย่าห่วง ไอบอลหัมาหาดาแล้วพูดว่าเดี๋ยวผมจะให้จารย์เป็างเอกะครับ ดาได้แต่ด่ามัแบบคไม่มีแรงว่าไอเหี้ยกูจะฆ่ามึงปากดาด่าแบบั้ก็จริงแต่ อารมณ์ดามัพลุ่งพล่าไปหมดแล้วยาที่มัผสม้ำให้ดากิคงเป็ยาเซ็กส์แ่ๆ ไอบอลจับดาั่งตักหัหลังให้มั แล้วจับดากางขาออกให้ไอโป้งถ่าย แล้วไอบอลก็เอามือดึงกางเกงแบเื้อใช้ออกกำลังกายที่ดาใส่อยู่แล้วเอามีด ค่อยๆกรีดจกางเกงหลุดออกหมด จากั้มัจับเสื้อยืดดากระชากออกจขาดแล้วขว้างทิ้งตอี้ทั้งตัวดาเหลือ แต่ยกทรงกับกางเกงใสีขาว ไอโป้งตะโกว่าแม่งโคตร่าเย็ดเลยโว้ย ไอบอลเอามือลูบขึ้ลงตรงเป้ากางเกงใดาทไม่ไหวจร้องครางออกมาท่าทางมั ยิ่งได้ใจ มัเอาิ้วรูดไปมาตรงร่องกางเกงใเป้ากางเกงใดาแฉะไปหมดไอบอลโยมีดที่จ่อคอดาไว้ทิ้งแล้วเอามือข้างั้ ดึงสายยกทรงจขาด จากั้มัเอามือซ้ายมาขยำบี้หัวมดา มือขวามัก็รูดอยู่ตรงเป้า ดูท่าไอบอลมัจะทไม่ไหวแล้วมัจับดาหงายแล้วจะเอามือดึงกางเกงใดาออก ไอโป้งตะโกบอกเฮ้ยเอาทั้งกางเกงใเลยกูชอบแม่งเอกซ์ดี ไอบอลรีบถอดกางเกงใตัวเองออก แล้วเอามือรั้งขอบเป้ากางเกงใดาไปด้าึงจากั้มัก็จับเอาขาของดาพาดบ่า แล้วก็เอาควยมักระแทกเข้ามาเต็มแรงไอบอลตะโกว่าเฮ้ยไม่ซิงแล้วี่หว่าแต่ เอาวะยังไงก็ยังคับอยู่ มักระแทกไม่ยั้งจดาเสร็จไปแล้วรอบึง และมัก็จับดาั่งคร่อมมั ไอบอลกับไอโป้งตะโกว่าเอาเลยจารย์ร่อโชว์เลย ดาตอั้ไม่มีสติแล้วมัพูดอะไรมาดาก็ทำตามไปหมดทุกอย่างดาั่งขย่มแบบค ไม่ค่อยมีเรี่ยวแรง ขย่มอยู่ไอบอล้ำทะลักเต็มร่องดาเลย ไอโป้งเห็ไอบอลเสร็จเลยเอากล้องให้ไอบอลถ่ายต่อ ไอโป้งถอดกางเกงใตัวสีขาวที่ดาใส่อยู่เอามามัดคาดปากดา แล้วมัก็ไปหยิบกางเกงใของดาหลังรถที่ไว้ใช้เปลี่ยตอออกกำลังกาย มัหยิบกางเกงใตัวสีดำที่ผ้าลื่ๆเป็เงาๆและเป็กางเกงใแบบขาเว้าสูง มัยื่มาให้ดาบอกให้ดาใส่ก็ดาก็ใส่ตามที่มับอก มัจับดาทำท่าหมาแล้วมัก็เอามือฉีกตรงเป้ากางเกงใดาจเป็รู มัควักควยของมัออกมาแล้วมัก็แทงเข้าที่ร่องแบบไม่ปราีเลยเสียงด่าของดา ก่อ้าี้ตอี้กลายเป็เสียงครางหมดแล้ว ไอบอลมีอารมณ์ขึ้มาอีกมัมาแกะกางเกงใที่มัดปากดาอยู่แล้วให้ดาอมควยให้ดา อมอย่างว่าง่าย ไอบอลตะโกว่าไงจารย์หงี่แล้วใช่ม้า มัเอาควยกระแทกเข้าปากดาจเกือบถึงลำคอ สักพักไอโป้งก็เกร็งจับเอวดาแ้ำทะลักเต็มร่อง้ำเยอะมากจดารู้สึกได้ เลยว่ามัเยิ้มไอบอลเห็ไอโป้งเสร็จแล้วมัเลยจับดาลงจากรถตากฝไอโป้งก็ หยิบกล้องถ่ายดาจากใรถไอบอลเอามือจับดาทำท่าโก้งโค้งดาก็เอามือจับรถแล้ว แอ่ให้มัก็เทลงมาเป็อะไรที่เสียวมากตั้งแต่ดาเคยทำมา มัเสยร่องดาแบบเิบๆกลางฝที่สุดมัก็แตกอีกรอบไอโป้งหยิบเสื้อยืดของ ดาให้ไอบอลกับดาเช็ดตัวใรถ ดาแทบจะไม่ไหวแล้ว ไอโป้งท่าทางยังอยากจะต่ออีกมัยื่กล้องให้ไอบอลเป็ถ่าย ไอโป้งเอาควยมัมายัดใส่ปากดา ดาทั้งอมทั้งเลียจดามีอารมณ์มาก ดาผลักโป้งหงายตอี้ดารู้สึกว่าแรงของดาเริ่มคืมามั่งแล้วดาขย่มควย โป้งจโป้งทำห้าตาบูดเบี้ยวเพราะเสียว ดาสะใจที่ได้เห็้าไอโป้งเป็แบบั้ ดาขย่มต่อพอดูไอโป้งผลักดาออกแล้วลุกขึ้มาชักควย้ำไหลเต็มห้าดา จากั้มัก็จับดาถ่ายวิดิโอตอใส่ชุดออกกำลังกายต่างๆที่มีอยู่ใรถโดยให้ ดาโพสต์ท่าต่างๆกางเกงใมัก็ยังเอามาให้ดาใส่โพสต์ท่าโชว์ทุกตัว พอถ่ายเสร็จไอโป้งกับไอบอลก็เอาอีกคราวี้ไอโป้งจับดาเอาขาพาดไหล่โ้มตัว มัลงมากระเด้าไม่ยั้งจดาเสร็จครั้งที่4้ำี่ไหลออกมาเต็มร่อง ไม่ไอโป้งก็เสร็จอีกตอี้้ำใร่องดามัเหียวเยิ้มผสมมั่วไปหมดไม่รู้ ้ำใครเป็้ำใคร ไอบอลมาต่อทัทีจับดาั่งตักหัหลังให้มัแล้วมัก็ยัดควยเข้ามาใร่องดาจาก ด้าหลังแล้วยกขาดาให้ตัวดาโยกขึ้ลง ไอโป้งเอาวิดิโอมาถ่ายไว้แบบระยะเผาขเลย ตอ้ำไอบอลไหลี่มัพรวดออกมาเลยพอไอบอลเสร็จรอบี้มัก็รีบเอาออกแล้วล้ม ตัวพักส่วดาใกล้จะเสร็จครั้งที่5แล้วเลยตกเบ็ดโชว์มั2ค กางเกงใที่ดาใส่อยู่ี่แฉะไปหมดทั้ง้ำฝ้ำกาม ดาพักครู่ใหญ่ฝหยุดตกสติดาเริ่มกลับมาแต่ความเสียวจากที่โดไอเหี้ย2ค ี้เย็ดยังอยู่เลย มัแต่งตัวเสร็จมัก็บอกให้ดารีบใส่ชุดมั่ง มัให้ดาพาไปส่งบ้ามั ก่อมัจะลงรถมัขู่ดาว่าถ้าเอาเรื่องี้ไปบอกตำรวจมัจะเอาวิดิโอี้ไปเผย แพร่ ดาบอกมัว่าถ้าเธอไม่เอาเรื่องี้ไปบอกให้คอื่รู้คราวห้าดาจะยอมให้มั เอาฟรีๆแบบไม่ต้องใช้ยงใช้ยาเลย เพราะดาเริ่มติดใจเพราะพึ่งโดรุมทีละ2คเป็ครั้งแรกมั2คทำห้ายิ้มๆแล้ว บอกว่าจารย์ไม่มีสิทธิ์ต่อลองผมคราวห้าผมจะัดมาอีก3คมาช่วยกัเย็ดจารย์ ดาไม่พูดอะไรแล้วกลับรถขับกลับบ้าใจดาจริงๆที่ฟังมัพูดเมื่อกี้ดาก็อยาก ลองเหมือกัเพราะถ้าโดที5คคงจะสุกมากกว่าี้ แต่ตั้งแต่วัั้มัก็ยังไม่ัดมาเลยสงสัยพวกมัจะเจอเหยื่อรายใหม่ที่ดี กว่าดาแล้วมั้ง

TOP

ขอเรียนด้วยคน

TOP