หน้าแรก เว็บบอร์ด


สั่งพิมพ์

แม่เลี้ยงที่รัก

แม่เลี้ยงที่รัก


แม่เลี้ยงที่รัก

เมื่อคุณพ่อเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุั้ ผมอายุเพียง 13 ปี แม้จะเติบโตพอที่จะเข้าใจถึงความสูญเสีย แต่เท่าที่จำได้ ผมไม่ได้เสียใจอะไรมากมายัก ต่างกับคุณแม่ ที่ร้องไห้จเป็ลมไปหลายครั้ง และแม้วัเวลาจะผ่าไปหลายปี ท่าก็มักจมอยู่ใภวังค์ ราวกับไม่อาจลืมเลือวัเก่าๆ ของชีวิต อัที่จริงคุณแม่คี้ไม่ได้เป็แม่ที่แท้จริงของผมหรอกครับเป็แม่เลี้ยงของผม แต่ท่าได้เลี้ยงผมมาตั้งแต่ผมอายุ8ขวบ หลังจากคุณแม่ที่แท้จริงของผมได้เสียชีวิตและคุณพ่อได้มาแต่งงาใหม่กับคุณแม่เลี้ยงั่เอง แต่ว่าเราผูกพักัมากท่ารักผมมาก และผมก็รักท่ามากเหมือกั แม้ว่าคุณพ่อจะเสียชีวิตไปแล้วแต่คุณแม่ก็ไม่ยอมทิ้งผมไว้ตามลำพังเหมือแม่เลี้ยงทั่วไปยังส่งเสียผมได้เรียต่อและรักผมเหมือลูกท่าเหมือเดิม ตอคุณพ่อเสียชีวิตคุณแม่อายุเพียง 32 ปีเท่าั้ เมื่อประกอบกับรูปร่างห้าตาระดับอดีตดาวมหาวิทยาลัย และตำแห่งทางวิชาการำห้าชื่อ ท่าจึงเป็ที่หมายปองของเพื่อร่วมงาทั้งรุ่เดียวกัและรุ่้อง แต่คุณแม่กลับบอกกับผมใทุกครั้งที่โอกาสอำวย ว่าใชีวิตครอบครัวของท่ามีผู้ชายเพียงคุณพ่อและตัวผมเท่าั้ ท่าไม่อยากจะปัใจไปรักใครอีก วัเวลาค่อยผ่าไปพร้อมกับร่างกายและจิตใจของผมที่เติบโตขึ้ เพียงอายุ 16 ปีผมก็สอบเทียบและเอทราซ์ติด แต่ได้คณะที่ไม่ชอบ จึงสละสิทธิ์ไป ผมบอกคุณแม่ว่าจะต้องเอท์คณะที่ท่าสอให้ได้ เพราะผมสใจใด้าั้ และอยากอยู่ใกล้ๆ กับคุณแม่ เมื่อพูดจบท่าก็รั้งผมเข้ามากอดและขยี้ศีรษะของผมด้วยกิริยาที่คุ้เคย ซึ่งท่ามักจะทำเสมอเมื่อผมพูดอะไรถูกใจ ระหว่างที่จบมัธยมแล้ว และรอเวลาเอทราซ์ครั้งใหม่ผมกับคุณแม่ก็สิทสมกัยิ่งขึ้ เวลาเกือบทั้งหมดของท่าอกเหือจากการสอักศึกษาที่คณะ ก็หมดไปกับผม ทั้งการติวข้อสอบ การออกกำลังกาย การพักผ่อ และการเดิทางท่องเที่ยว ด้วยความสูง 180 เซติเมตรและรูปร่างอย่างักกีฬาของผม ประกอบกับความสูง 168 เซต์ของคุณแม่ และใบห้าที่สวยเข้มอ่อกว่าวัยของท่า ทำให้เราดูเหมือพี่้องกัมากกว่าแม่ลูก เมื่อไปไหด้วยกั และด้วยท่าทีสิทสม ผมเชื่อว่าหลายคที่เห็ จะเข้าใจเอาว่าเราเป็คู่รักเอาด้วยซ้ำ บ่อยครั้งที่คุณแม่ควงคู่กับผมไปงาเลี้ยง และหลายครั้งที่ผมร่วมดื่มกับเพื่อพ้องของคุณแม่ กระทั่งต่อมา เมื่อพบว่าผมดื่มเก่งขึ้ บางครั้งคุณแม่ก็ชวผมดื่มกับท่าที่บ้า ซึ่งอกจากแม่บ้าและคสว(ที่ปกติพักอยู่บ้าคุณตาคุณยาย)แล้ว ก็มีเพียงเราสองคแม่ลูกเท่าั้บ้าาด 4 ห้องแล้ววัที่ผลเอทราซ์(ครั้งที่ 2 ใชีวิตของผม)ประกาศก็มาถึง... เมื่อพบว่าชื่อของผมติดอยู่ใรายชื่อคณะและมหาวิทยาลัยเดียวกับที่คุณแม่สอ เราแม่ลูกก็กอดกักลมอย่างไม่สใจสายตาของใคร คุณแม่โทร.สั่งอาหารร้าโปรด 2-3 อย่าง ให้แพคกล่องเพื่อแวะรับกลับมาฉลองกั 2 คที่บ้า เมื่อกลับมาถึงบ้าท่าก็ไล่ให้ผมรีบอาบ้ำแต่งตัวมาทาอาหารที่มุมโปรดของเรา ใบห้าของคุณแม่ยิ้มแย้มอย่างที่ผมไม่เคยเห็มาหลายปี เมื่อผมแยกเดิขึ้มาชั้ ก็ได้ยิท่าร้องเพลงโปรดเบาๆ มาจากห้องเตรียมอาหาร เมื่อลงมาอีกครั้ง ผมก็พบว่าชั้ล่างของบ้ามืดสลัว และที่มุมโปรดของเรา มีคุณแม่ั่งรอผมอยู่แล้ว ใแสงเทียวูบไหว ผมพบใบห้างดงามของสตรีวัย 36 ยิ้มรับผมอยู่แล้ว เป็ใบห้าและแววตาสวยซึ้งซึ่งผมไม่ได้พบเห็มาหลายปี ดวงตาคมโตซึ่งมักเจือเศร้า และบางครั้งเอ่อคลอด้วยหยาด้ำตา ณ เวลาี้ ดูจะเปี่ยมเส่ห์และชวให้ลุ่มหลงอย่างบอกไม่ถูก บโต๊ะอกจากเทียแท่งสวยและอาหาร 2-3 ชิด ยังมีไว์แดงขวดโตอยู่ด้วย เมื่อเห็ผมมอง คุณแม่ก็ยิ้มเศร้า พลางบอกว่าเป็ไว์โปรดของคุณพ่อ ก่อหัวเราะเบาๆ ขึ้ ราวจะสลัดภาพบางภาพออกไปจากความึกคิด "วัี้เราจะดื่มให้คุณพ่อกัจ้ะ...ดื่มเพื่อบอกว่าลูกชายของพ่อประสบความสำเร็จอีกก้าวึงแล้ว.." คุณแม่ยิ้มให้ผมอีกครั้ง พลางยกแก้วไว์ของท่าขึ้ ให้กระทบกับแก้วของผมเบาๆ ใแสงเทีย และกลิ่รสหอมอวลของไว์ฝรั่งเศส เมื่อประกอบกับเสียงเพลงโปรดของคุณแม่ที่ดังมาจากเครื่องเสียง ก็ทำให้ผมรู้สึกว่าตัวเองเติบโตขึ้มาอีกหลายปี และจะด้วยอะไรก็ไม่ทราบได้ ใสายตาของผมขณะั้ ดูเหมือคุณแม่จะสาวขึ้ และสวยขึ้ทุกขณะไว์พร่องขวดไปมากแล้ว เมื่อเพลงใจังหวะที่คุณแม่ชอบดังขึ้ "บางอย่าง" ก็เชิญชวให้ผมลุกขึ้และก้าวไปหาท่า เมื่อมือข้างหึ่งสัมผัสมือ และมืออีกข้างของผมโอบกระชับอยู่กับกายของท่า บางขณะ ใเสียงเพลงและจังหวะของความเคลื่อไหว ผมรู้สึกเหมือตัวเองเติบโตขึ้เป็ุ่มใหญ่ และกำลังลีลาศอยู่กับหญิงครัก ยิ่งเมื่อเพลงเปลี่ยจังหวะเิบช้าลง และโดยท่วงท่าของการเต้รำ ทำให้ร่างกายของเราสัมผัสกับชิดยิ่งขึ้ ด้วยอาภรณ์อัหลวมบางที่ผมสวมใส่ ดูเหมือว่าผมจะสัมผัสได้ถึงเลือดเื้อและวิญญาณอัอุ่ร้อของคุณแม่ ซึ่งซุกซ่ออยู่ใชุดผ้าไหมอัเบาบางเช่เดียวกั และบางครั้งดูราวกับว่าเราทั้งสองจะไม่ได้ระมัดระวังการกระทบสัมผัสซึ่งกัและกัเอาเลย เมื่อไว์ขวดที่ 2 เปิดได้ไม่ แก้มของคุณแม่ก็เป็สีชมพูจัดอยู่ใแสงเทีย ดวงตากลมโตของท่าเริ่มหรี่ปรือจดูหวาเยิ้มกว่าเวลาปกติ ยิ่งเมื่อท่าพยายามเพ่งมองมาที่ผมตรงๆ ก็ยิ่งงดงามชวมองอย่าง่าพิศวง "คุณพ่อของลูกจะภาคภูมิใจ..." คุณแม่บอกย้ำกับผมบ่อยครั้ง ทั้งระหว่างเต้รำและที่โต๊ะที่เราร่วมดื่ม กระทั่งเมื่อไว์ขวดที่ 2 พร่องไปกว่าครึ่ง คุณแม่ก็ขอตัวไปพัก "ดื่มต่อไปก็ได้จ้ะ ถ้าหูยังไหวและไม่ง่วง แต่แม่คงต้องไปพักแล้วละจ้ะ..." คุณแม่ลุกขึ้และเซ้อยๆ ทำให้ผมต้องรีบเข้าไปประคองท่า "ขอบคุณจ้ะ..หุ่ม้อยของแม่" ท่าหัวเราะเบาๆ พลางจุ๊บผมที่แก้ม "แหม..คืี้หักไปห่อย.." ท่าบ่กับตัวเอง แล้วกอดเอวผมไว้หลวมๆ ทำให้อกอวบเบียดกับสีข้างผมเบาๆ ผมประคองคุณแม่จมาถึงห้องของท่า แล้วค่อยๆ ปล่อยท่าเอลงไปบทีุ่่มหา ระหว่างั้มือข้างหึ่งก็สัมผัสกับอกอวบของท่าอย่างไม่ตั้งใจ สัมผัสั้คล้ายจะส่งผ่าความร้อเข้ามาที่ใบห้าของผม ก่อที่จะแผ่ซ่าไปทั่วกาย ราวการกระทบกัของประจุไฟฟ้าต่างขั้ว ที่พร้อมจะก่อประกายวูบไหวเร่าร้อ แม้คุณแม่จะเอลงไปทั้งตัวแล้ว แต่มือของผมก็ยังอ้อยอิ่งอยู่กับอกข้างั้ ไม่ทราบว่าด้วยความรู้สึกจากเบื้องลึก หรือเพราะอัลกอฮอล์จากไว์กั่ ที่ทำให้ผมยังไล้อุ้งมือไปมาอย่างแผ่วเบาไม่อยากจากมา
กระทั่งคุณแม่ที่กำลังหลับตาพริ้ม ใช้มือข้างหนึ่งของท่านมาจับมือข้างนั้นของผมไว้ พลางปรือตาขึ้นมามอง "พอแล้วจ้ะ..คนดีของแม่" พูดจบท่านก็รั้งมือผมไปจูบเบาๆ ก่อนจะหลับตาลงอีกครั้ง ในแสงสลัวของโคมไฟหัวเตียง เส้นผมอ่อนนุ่มของคุณแม่สยายอยู่บนหมอนริมฝีปากอวบอิ่มเผยอเล็กน้อย และอกอวบสะท้อนขึ้นลงตามลมหายใจที่ลึกและแรงขึ้น ภาพที่เห็นราวกับแม่เหล็กเปี่ยมพลังดึงดูด ทั้งรั้งไม่ให้ผมถอยห่าง และกระตุ้นเร้าให้กระทำการบางอย่างให้สมอารมณ์ปรารถนา ไม่ทราบว่านานแค่ไหน ที่ผมตะลึงมองและละล้าละลังอยู่ข้างเตียงขนาดใหญ่ของคุณแม่ ทราบแต่ว่า เมื่อผมตัดสินใจเด็ดขาดที่จะซุกไซ้จมูกลงไปบนเนินอกอวบขาวนั้น ลมหายใจกรุ่นกลิ่นไวน์ของคุณแม่ดูเหมือนจะลึกและสม่ำเสมอในลักษณะที่กำลังหลับสนิท พร้อมกับการเฟ้นฟอนแผ่วเบา มือของผมก็เลื่อนไปปลดสายผ้าไหมเล็กๆ ที่ผูกรั้งอยู่ที่แผ่นหลังของท่าน ทันทีที่มันคลายปม ก็พบว่ามือของผมลูบไล้อยู่บนความนวลเนียนของแผ่นหลัง ขณะที่ยกทรงชนิดไร้สาย ซึ่งผนึกเป็นเนื้อเดียวกับชุดกลางคืนผ้าไหมเบาบาง ก็เริ่มเลื่อนหลุดต่ำลงมาจากการเฟ้นฟอนคลุกเคล้าด้วยริมฝีปากและจมูก เมื่อสัมผัสกับส่วนยอดของอกอวบที่กำลังเริ่มจะชูชัน ผมก็เริ่มเล็มไล้ด้วยปลายลิ้น สลับกับการดูดและขบเบาๆ เป็นระยะ มือข้างหนึ่งก็เริ่มลูบไล้ลงที่ส่วนล่าง พรางรั้งชายกระโปรงให้สูงขึ้น แทบจะทันทีที่ผมประกบฝ่ามือลงแนบกับเนินเนื้อโหนกนุ่มของคุณแม่ ก็ได้ยินท่านถอนหายใจเฮือกใหญ่พลางขยับขาให้ถ่างกว้างขึ้น ส่วนแขนทั้งสองของท่าน ก็ตวัดโอบรัดผมและลูบไล้อยู่ไปมา แม้ขณะนั้นผมจะอายุไม่มากนัก แต่ก็เคยผ่านเรื่องรักกับเพื่อนวัยไล่เลี่ยกันมาแล้วไม่ใช่น้อย แต่จะด้วยเหตุใดก็ตามแต่ ผมได้พบขณะที่กำลังจับเนินเนื้อโหนกนูนของคุณแม่อยู่นั้นเอง ว่าเพื่อนหญิงมากหน้าหลายตาเหล่านั้น ไม่มีคนไหนที่จะให้ความรู้สึกดาลใจได้เท่ากับคุณแม่เลย เพียงขยับตัวไม่กี่ครั้ง ผมก็ปลดเปลื้องเสื้อผ้าของตัวเองออกจนหมด ก่อนที่จะสอดนิ้วเข้าไปรั้งชั้นในลูกไม้เบาบางสีขาวออกจากลอนสะโพกผายกว้างคุณแม่ แล้วค่อยรูดไปทางปลายเท้า ดูเหมือนว่าคุณแม่จะขยับตัวให้อยู่เป็นระยะ กระทั่งชั้นในตัวจิ๋วนั้นถูกผมถอดออกไปพ้นตัว และแล้วในแสงสลัวเรืองนั้นเอง เนินเนื้อโหนกนูนและรกเรื้อของคุณแม่ก็ปรากฏแก่ครรลองสายตาของผมอย่างแจ่มชัด แม้แสงจะไม่สว่างนัก แต่ผิวขาวผ่องของท่าน และระยะอันใกล้จนได้กลิ่นหอมอ่อนๆ ทำให้ผมแทบจะอดใจไว้ไม่อยู่ กับภาพที่กำลังประจักษ์ชัดแก่สายตา เพียงขยับให้ขาของท่านแบะถ่างออก ผมก็ซุกหน้าลงเกลือกกลิ้งกับเนินเนื้อนั้นอย่างดาลใจ ริมฝีปากและลิ้นทำหน้าที่ของมันไปพร้อมๆ กับจมูกที่โด่งเป็นสันของผม จากแคมอวบด้านนอกทั้งสองข้าง ผมเริ่มตวัดปลายลิ้นเล็มไล้ลึกลงไปสู่ร่องหลืบที่เริ่มชุ่มชื้น และทันทีที่ปลายลิ้นตวัดเลียไปถึงติ่งเนื้อที่เริ่มชูชัน ดูเหมือนคุณแม่จะสะดุ้งน้อยๆ พร้อมกับเริ่มส่ายร่อนความโหนกนูนรับสัมผัสไปพร้อมๆ กัน เสียงสูดปากเบาๆ ดังขึ้นราวกับท่านกำลังทานอาหารรสจัด มือทั้ง 2 ข้าง ถูกเลื่อนมาจับศีรษะและเส้นผมของผมขยี้ พลางรั้งให้เบียดสีกับเนินเนื้อของท่านแรงขึ้น เสียงหอบหายใจ ดูเหมือนจะยิ่งแรงขึ้น และดังขึ้นทุกที..... ถ้าหูไม่ฝาดดูเหมือนว่าผมจะได้ยินเสียงคุณแม่กระซิบชื่อคุณพ่ออยู่ 2-3 ครั้ง ท่านคงจะหลับสนิท และฝันว่ากำลังทำรักอยู่กับคุณพ่อ อย่างที่เคยทำเมื่อหลายปีก่อน ชั่วขณะนั้น ผมรู้สึกอิจฉาคุณพ่อขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูก และคล้ายกับว่า "บางอย่าง" กำลังกระตุ้นเร้าให้ผม "แทนที่" คุณพ่อเสียให้ครบถ้วน เพื่อว่าคุณแม่จะได้มีความสุข และหมดความโศกเศร้าที่เคยมี เพียงขยับตัวไม่กี่ครั้ง และด้วยเรี่ยวแรงของนักกีฬา ผมก็สามารถจับข้อมือของคุณแม่ตรึงไว้กับที่นอนได้ ท่านยังหลับตาดิ้นบิดตัวไปมาอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนที่จะหยุดชะงัก เมื่อผมกระซิบเรียกท่านเบาๆ ด้วยกิริยาชะงักค้าง คุณแม่เบิกตากว้างมองหน้าผมนิ่ง พลางขยับตัวเหมือนจะตรวจสอบทบ ทวนอะไรบางอย่าง อาการดิ้นรนเมื่อครู่หยุดนิ่งไปไปเหมือนจะทำอะไรไม่ถูก ผมค่อยๆ ปล่อยข้อมือท่านออก พลางขยับเอวให้ความเป็นชายบดเบียดกับเนินเนื้อของท่าน พร้อมกับก้มลงไปจูบคุณแม่ที่ซอกคอและติ่งหู แม้ว่าสัมผัสนั้นจะทำให้ขุมขนของท่านผุดพรายเป็นตุ่มไต แต่คุณแม่ก็ใช้ฝ่ามือข้างหนึ่งดันใบหน้าของผมออกไป เพียงแต่ครั้งนี้ไม่ใช่การผลักไสอย่างรุนแรงดังก่อนหน้านั้น และดูจะไม่ได้จริงจังอะไรนัก ใบหน้าของท่านก็เพียงเบือนออกห่าง ไม่ถึงกับจะดิ้นรนหนี "โอว...ตู่จ๋า...หนูจ๋า...นี่แม่นะลูก..." คุณแม่พูดเสียงแหบพร่า แต่ผมไม่ได้ตอบคำของท่าน เอวและสะโพกยังขยับเคลื่อนไหวอย่างหนักหน่วงและแรงขึ้น บางช่วงก็ถี่กระชั้น พลางซุกไซ้และเม้มติ่งหูของท่านเบาๆ "...ตู่จ๋า...ทำไมทำกับแม่อย่างนี้....อาห์..." เสียงคุณแม่ระบายลมหายใจออกจากปาก ก่อนจะสะท้านเยือกตามแรงกระแทกกระทั้น "ซี๊ดดด...ตู่จ๋า...โอว..ลูกแม่ นี่แม่ของหนูนะจ้ะ ทำไม... ทำไมต้องทำอย่างนี้...." แม้ว่าน้ำเสียงของคุณแม่จะแผ่วเครือ ฟังเหมือนเจือสะอื้น แต่แขนของท่านทั้ง 2 ข้างก็เริ่มจะตวัดโอบแผ่นหลังของผมเอาไว้ ส่วนล่างก็เริ่มที่จะขยับบดเบียดและแอ่นรับการกระแทกเป็นระยะๆ "อูย..ลูกจ๋า..." เสียงของคุณแม่ขาดเป็นห้วงๆ "แม่...แม่เสียวจังเลยจ้ะ" และเมื่อผมลองขยับรั้งชุดผ้าไหมของท่านจะให้หลุดไปทางศีรษะ คุณแม่ก็ขยับตัวถอดมันออกเสียเอง พอชุดนั้นหลุดออกไปท่านก็เบียดอกอวบเข้ากับแผ่นอกผมอย่างรุนแรงท่อนขากลมกลึงและแข็งแรงด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอของคุณแม่ตวัดขึ้นโอบสะโพกของผม สลับกับการถีบดันพื้นที่นอนด้วยอาการแอ่นเกร็งเป็นระยะๆ เล็บของท่านจิกข่วนแผ่นหลังของผมเบาๆ สลับกับการลูบไล้ลงไปถึงสะโพกแข็งตึงและก้น ตลอดจนร่องก้นที่รกขนของผมเป้นระยะๆ และแล้ว คุณแม่ก็เลื่อนมือมาประคองใบหน้าของผมไว้ พลางประกบริมฝีปากอวบอิ่มของท่านกับริมฝีปากของผม ลิ้นอ่อนนุ่มและอุ่นชื้นถูกคุณแม่สอดเข้ามาในปากผมพลางตวัดไล้อย่างชำนิชำนาญ ต่อเมื่อผมเร่งการเคลื่อนไหวของท่อนเนื้อให้เร็วขึ้นและแรงขึ้น ท่านก็คลายริมฝีปากออก พลางสูดปากอย่างซ่านเสียว สองแขนกอดรัดรั้งร่างของผมบดเบียดกับอกท่านอย่างแทบจะเป็นเนื้อเดียวกัน "โอว....ตู่จ๋า...แม่เสียวจังเลยจ้ะ อาห์...ใจจะขาดแล้ววว ลูกจ๋า...ซี๊ดดดด..." ร่างของคุณแม่แอ่นเกร็งและกอดรัดผมอย่างลืมตัว "ลูกจ๋า...ผัวจ๋า...โอยยย เสียวอะไรอย่างนี้..."
คุณแม่กระซิบขณะที่ภายในช่องทางรักบีบรัดท่อนเนื้อของผมแน่นกระทชับ และส่วนลึกตอดตุบๆ เป็นระยะ "อูว์...ซี้ดดด เมียทนไม่ไหวแล้วจ้ะผัวจ๋า....โอวววว ตู่จ๋า...” พร้อมกับอาการแอ่นเกร็งและกอดรัดอย่างแนบแน่นของคุณแม่ ความเสียวซ่านของผมก็ถึงขีดสุด น้ำรักจำนวนมากฉีดพ่นออกมาอย่างรุนแรง และพุ่งตรงเข้าไปสู่ปากมดลูกของคุณแม่ ท่านผวาเยือกกับแรงกระทบของๆ เหลวเหล่านั้น ขณะที่ระบายลมหายใจออกมาอย่างรุนแรง.... ผมซบอยู่กับอกอวบชื้นเหงื่อของคุณแม่ชั่วครู่ ก่อนจะขยับเลื่อนตัวขึ้นมาจูบที่ริมฝีปากนุ่มหนา ท่านปล่อยให้ผมใช้ลิ้นไล้ควานอยู่ไม่นานนัก แล้วค่อยๆ เบือนหน้าหลบการจูบ พร้อมกับใช้มือข้างหนึ่งเกาะกุมมือของผม ที่กำลังเคล้นคลึงอกของท่านอย่างแผ่วเบา "พอก่อนเถอะจ้ะ..." ท่านกระซิบเสียงสั่น อกอวบสั่นสะท้านเมื่อเริ่มสะอื้น เมื่อจ้องมองใบหน้าของท่านตรงๆ ผมก็เห็นน้ำตาไหลรินเป็นสายเล็กๆ ที่หางตา ขนตาดกหนาเปียกชื้น มีรสเค็มน้อยๆ เมื่อผมจูบเบาๆ ด้วยริมฝีปาก ผมคลอเคลียจมูกและริมฝีปากกับแก้มอิ่มและติ่งหูของท่านไปมา จนคุณแม่สยิวกายน้อยๆ ขุมขนชูชันขึ้นเป็นระลอก "แม่เสียใจหรือครับ..." ผมกระซิบถามท่านเบาๆ พลางใช้ฟันหน้าขบติ่งหูของท่านแรงขึ้น ถึงตอนนี้หัวนมขนาดกำลังดีของคุณแม่ก็เริ่มแข็งเป็นไตขึ้นมาอีก ผมใช้นิ้วหัวแม่มือคลึงหัวนมที่เคยดูดดื่มมาเมื่อครั้งเป็นทารก พลางขยี้เบาๆ ด้วยนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ "..แม่ไม่รักตู่แล้วหรือครับ..." ผมกระซิบถามท่านเสียงแผ่ว "แม่เป็นแม่ของหนูนะจ้ะลูก การมีอะไรกันแบบนี้มันไม่ดี..." คุณแม่ตอบเสียงเครือขณะเบือนหน้าหลบริมฝีปากของผมอีกครั้ง แต่คราวนี้ผมไม่ยอม พยายามรุกไล่จนริมฝีปากประกบกันได้อีกครั้ง เหมือนเช่นเคย เมื่อริมฝีปากประกบกันสนิทคุณแม่ก็เผยอริมฝีปากรับการจูบของผมด้วยดี ลิ้นของเราแม่ลูกไล้เลียกันอย่างนุ่มนวล ก่อนที่จะค่อยๆ เร่าร้อนขึ้นอีกครั้ง ดูเหมือนลมหายใจของคุณแม่จะขาดห้วงอยู่เป็นระยะ และบางช่วงก็สูดลมหายใจแรงราวหอบเหนื่อย พร้อมๆ กับมือข้างหนึ่งของผมที่เริ่มลูบโลมไปถึงแผ่นหลังขาวเนียน ลอนตะโพก และลำขาวเรียวงามของคุณแม่ เจ้าท่อนเนื้อซึ่งเพิ่งคลายพิษ ก็กลับผงกหัวชูคอขึ้นมาในซอกหลืบอีกครั้ง ดูเหมือนคุณแม่จะสะดุ้งน้อยๆ กับความเปลี่ยนแปลงนั้น ก่อนที่จะเคลื่อนไหวสอดรับกับผมอย่างไม่ได้แข็งขืนเหมือนครั้งแรก ในครั้งนี้ดูคุณแม่จะลดความเครียดเกร็งและเขินอายลงไปไม่น้อย ปฏิกิริยาตอบสนองดูจะเป็นธรรมชาติ เนิบนาบสลับกับเร่าร้อนอยู่ในที ช่วงหนึ่ง ผมใช้ฝ่ามือประคองใบหน้าของท่านเอาไว้ แล้วจ้องตรงเข้าไปในดวงตาของท่าน "แม่รักตู่รึเปล่าครับ..." ผมกระซิบถามและสบตา "ถ้าไม่รักจะยอมให้ทำอย่างนี้หรือจ้ะลูกจ๋า...." ท่านตอบเบาๆ แล้วเมินหลบไปด้วยความเอียงอาย ผมบดเบียดท่อนเนื้อให้เสียดสีกับผนังช่องคลอดของคุณแม่แรงขึ้น พลางกระเด้าเข้าออกแรงและเร็วขึ้น "โอววว...ตู่จ๋า....ดีจังเลยจ้ะลูก..." คุณแม่ระบายลมหายใจอย่างแรงแล้วกอดรัดผมจนแทบหายใจไม่ออก "ถ้าคุณแม่ชอบ คุณแม่ต้องให้ผมเย็ดอีกบ่อยๆ นะครับ..." ผมก้มลงไปกระซิบข้างหู ถ้อยคำตรงๆ แบบชาวบ้านๆ ทำเอาคุณแม่ชะงักไปชั่วขณะ ก่อนจะตอบรับคำเบาๆ "จ้ะตู่ แล้วแม่จะให้หนูทำบ่อยๆ ..." ท่านสูดปากด้วยความเสียวซ่าน แต่ยังไม่กล้าพูดตรงๆ "ตอบสิครับ ว่าคุณแม่จะให้ตู่เย็ดคุณแม่อีก และให้เย็ดบ่อยๆ..." ผมกระซิบยิ้มๆ แวบหนึ่งที่สายตาของเราสบกัน ใบหน้าของคุณแม่ที่ผมเห็นดูเร่าร้อนเหลือเกิน แต่ในความเร่าร้อนนั้น ท่านก็ยังเอียงอายผมอยู่ไม่ใช่น้อย "จ้ะลูก แล้วแม่จะให้หนูยะ..เย็..ด แม่อีกบ่อยๆ.." ท่านตอบผมเสียงแผ่ว ขณะที่ภายในช่องคลอดบีบรัดและตอดตุบๆ อย่างรุนแรง ผมทราบดีว่าคำพูดตรงๆ อย่างนี้ช่วยกระตุ้นอารมณ์ของท่านเพิ่มขึ้นอีกไม่ใช่น้อย "โอ...คุณแม่ครับ รูคุณแม่ฟิตดีเหลือเกิน ข้างในก็ตอดจนผมเสียวแทบขาดใจ..." ผมปล่อยคำพูดที่ฝังใจอยากพูดออกไปอย่างพรั่งพรู และเสียวซ่านจนแทบทะลัก เมื่อท่านกระซิบราวกับละเมอตอบมาว่า "จ้ะ...ลูกจ๋า...ควยของลูกก็ใหญ่เหลือเกิน คับแน่นจนแม่เสียวซ่านไปหมดแล้ว" เรี่ยวแรงทั้งหมดที่มีอยู่ถูกผมโหมลงไปอย่างลืมตาย เสียงของความฉ่ำเยิ้มดังเฉาะแฉะอยู่เป็นระยะ ด้วยว่าน้ำรักของครั้งที่แล้วยังเปียกเปรอะอยู่ในร่องรูของคุณแม่ "แรงๆ เลยจ้ะตู่จ๋า แรงๆ ...เย็ดแม่ให้เต็มแรงเลยจ้ะลูกรัก...อาห์....ซี๊ดดดด!!!!.... " เสียงคุณแม่กระซิบแหบพร่า และขาดหายไปเป็นห้วงๆ.....

TOP

thanks

TOP

TOP

กรุณา

ผม ไม่ ชอบ เเม่ เลี้ยง อะ 5 5 55             

ไฟลล์แนบ

03c7ac25fbae757c[1].jpg (91.67 KB)

2009-10-29 11:13

03c7ac25fbae757c[1].jpg

TOP

ขอบคุณครับ!!!

TOP

ขอบคุณมาก ๆ ครับ

TOP

โทดที
เคยมีนักเรียน2คนเป็นเพื่อนกัน >>ทั้ง2สนิทกันมาก >>ไปไหนไปด้วยกัน >>สุขด้วยกัน >>ทุกข์ด้วยกัน >>ทั้งสองเรียนที่เดียวกัน >>อยู่หอพักเดียวกัน >>เรียนปีเดียวกัน >>เรียนห้องเดียวกัน >>นอนด้วยกัน >>มีวันหนึ่งเพื่อนคนหนึ่งป่วย >>และเขาอยากทานก๋วยเตี๋ยว >>เพื่อนอีกคนจึงไปซื้อให้ >>และเมื่อซื้อเสร็จก็รีบกลับ >>แต่ระหว่างทาง >>เกิดอุบัติเหตุขึ้น >>เขาเสียชีวิต >>แต่ด้วยความรักเพื่อน >>วิญญาณของเขาก็นำก๋วยเตี๋ยวมาให้เพื่อนและตายไป >>ทำให้เขาหมดห่วงและตายอย่างสงบสุข >>ได้รับข้อควา มนี้แล้วต้องโพสซ้ำ 20 กระทู้ ไม่ใช่ 20 >>copyถ้าไม่ทำ ตามจะเกิดอุบัติเ หตุ อีก 7 ชม.นับถอยหลัง >>ขอโทษนะที่หล อกนี่เป็นกระทู้ท ี่ 20 แล้ว ตอนแรกเราก็ไม่เช ื่อ >>เพื่อนเราในก ลู่ม 5 คน เกิดอุบัติเหตุ

TOP

TOP

เรื่องเดิมๆแม่จริง ครับIncest ครับ เรื่องแต่งจินตนาการอย่าไปเขินดัดแปลงเลย

TOP

TOP