หน้าแรก เว็บบอร์ด


สั่งพิมพ์

เล่าเรื่องเสียว เล่าเรื่องเซ็กส์ คืนก่อนแต่งงาน

เล่าเรื่องเสียว เล่าเรื่องเซ็กส์ คืนก่อนแต่งงาน

เขาว่ากัว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวคืก่อแต่งั้มักจะไม่ค่อย ภา หรือพรรณิภา ลูกสาวโตของบ้าหลังี้ก็ไม่ค่อยหลับเช่กั พรุ่งี้เธอจะหมั่และแต่งงาวัเดียวกัเลย ตามแบบของชชั้กลางทั้งหลายที่วัๆ ทำแต่งาไม่ยอมเสียเวลาตั้งสองวัเพื่อจัดพิธีหมั่วัึ่ง และจัดพิธีแต่งงาอีกวัึ่ง ถึงแม้ว่าทั้งสองวัอาจจะห่างกัเป็ปีก็ตาม มัเสียเวลาทำมาหากิว่างั้เถอะ ก็เลยรวบจัดกัวัเดียวเลย ง่ายดี แต่สำหรับภาก็อดคิดไม่ได้ว่า การรวบจัดวัเดียวเลยก็เพื่อไม่ให้ทั้งเจ้าบ่าว - ตี๋เล็ก กับเธอต้องมีเวลาคิดกัเกิไป เพราะการแต่งงาของเธอกับตี๋เล็กั้มัก็กึ่งๆ จะเป็คลุมถุงช เพราะเธอมีเวลาตัดสิใจ้อยมาก ตี๋เล็กเพิ่งมาดูตัวเธออย่างเป็ทางการเมื่อสองสามเดือที่แล้วี่เอง และก็แวะมาหาเธอประมาณเดือละสามสี่ครั้ง แล้วก็ส่งผู้ใหญ่มาสู่ขอเลย ัยว่าตี๋เล็กั้ตกลงเลือกภาตั้งแต่แรกเห็แล้ว แต่ยืดเวลาออกมาก็เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายมีเวลาเรียรู้ิสัยักับ้าง ผู้ใหญ่ทางฝ่ายชายก็ชอบภา เพราะอกจากเธอจะผู้หญิงที่ห้าตาสะสวยแล้ว ยังขยัขั้แข็งทำงา และที่สำคัญเธอยังเป็หัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญของครอบครัวอีกด้วย ชัย้องชายของเธอเสียอีกที่ไม่ชอบเรื่องการค้าเอาเสียเลย ผู้ใหญ่ทางฝ่ายหญิงก็ชอบตี๋เล็ก เพราะเขาเป็ผู้ชายสุภาพถ่อมต แต่ขยัขัแข็งทำการงา ถึงแม้กิจการขายเครื่องใช้ไฟฟ้าของตี๋เล็กจะยังไม่ใหญ่โตอะไร แต่ยอดขายก็เพิ่มขึ้ทุกเดือ การได้ภาไปก็เหมือเสือติดปีก ที่จะทำให้กิจการของตี๋เล็กเจริญรุดห้าไปได้เร็วยิ่งขึ้ ทุกอย่างมัดูดีไปหมด ถึงภาจะชอบิสัยของตี๋เล็กไม่้อย แต่เธอก็ยังกังวลใจ และยิ่งกังวลใจมากขึ้เมื่อใกล้ถึงวัแต่งงา การแต่งงาไม่ใช่เรื่องเล่ๆ แต่เป็เรื่องของคสองคที่ต้องอยู่ด้วยกัปีๆ การดูใจกัแค่ไม่กี่เดือไม่ทำให้เธอรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับตี๋เล็ก ยังมีอีกหลายเรื่องที่เธอคิดว่ายังไม่เข้าใจ โชคของเธอดีอยู่อย่างที่ตี๋เล็กแยกตัวออกมาจากครอบครัวแล้ว เธอจึงไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับญาติพี่้องของตี๋เล็กมากัก แต่การที่ต้องไปอยู่สองต่อสองกับคแปลกห้า ยังไงก็ยังทำให้เธอต้องกังวลอยู่ดี และเรื่องที่เธอกังวลมากที่สุดก็คือ เรื่องที่เธอไม่ใช่สาวบริสุทธิ ั่เอง เมื่อคิดถึงเรื่องี้ขึ้มาใจเธอก็หวิวขึ้มาทัที เธอึกถึงพ่อ พ่อที่เธอทั้งรักและเคารพ พ่อที่สอเธอทุกอย่างทั้งเรื่องการค้า และเรื่องเซ็กซ์ ซึ่งยิ่งเธอึกถึงความเสียวที่พ่อมอบให้ ยิ่งทำให้เธอไม่หลับ ้ำลื่ๆ ใสๆ ไหลซึมออกมาจแฉะไปหมด อารมณ์ทะยาอยากมัเอ้อท้เธอทต่อไปไม่ไหว ครั้เธอจะช่วยตัวเองที่ี่เลยก็กลัวว่า ความเสียวมัจะทำให้เธอหลุดปากครางออกมาจ้องสาวที่อยู่ด้วยกัได้ยิ ภาจึงค่อยๆ ลุกขึ้จากเตียง ย่องไปหยิบผ้าขู และย่องออกจากห้องไปเหมืออย่างที่เคยทำมาก่อ ด้วยไม่เฉลียวใจคิดว่า วัี้วรรณไม่ได้หลับสิทเหมือทุกคืที่ผ่ามา ถึงแม้ว่าเธอต้องช่วยแม่เตรียมงาเห็ดเหื่อย แต่ความตื่เต้ที่พี่สาวจะแต่งงาก็ทำให้เธอไม่ค่อยหลับเหมือกั อย่าง้อยคืี้เธอก็ยังไม่หลับสิทเหมือกับคืก่อๆ ที่พี่สาวเคยย่องออกไป ดังั้วรรณจึงสะดุ้งตื่ขึ้มาเมื่อได้ยิเสียงประตูงับปิดดังแกร๊ก วรรณกวาดตามองไปที่ประตูซึ่งเป็ต้เสียง เมื่อไม่เห็อะไรจึงวาดสายตามองมาที่เตียงของพี่สาว เมื่อไม่เห็วรรณึกสงสัยว่าพี่สาวไปไห และก็ตอบกับตัวเองว่า คงไปเข้าห้อง้ำ วรรณจึงต่อ ส่วภาพอลงมาถึงข้างล่างกลับพบว่า มีคไม่หลับอีกคกำลังยืมองรูปของตัวเองถ่ายรูปคู่กับเธออยู่ คั้คือพ่อของเธอเอง ไม่เพียงเท่าั้ พ่อของเธอกำลังสาวกล้วย!!!ของตัวเองไปด้วย ภาตรงเข้าไปโอบกอดพ่อทางด้าหลัง มือข้างหึ่งดึงมือพ่อออกจากกล้วย!!!ของตัวเอง แล้วเอามือของตัวเองสวมเข้าไปแทที่ ภาสาวกล้วย!!!พ่อของเธออย่างุ่มวล เซี้ยงตกใจเล็ก้อย แต่พอหัมาพบว่าเป็ภาก็พูดว่า "ภาเองหรือลูก อืมมมม.. ดีจัง พ่อกำลังคิดถึงลูกอยู่เชียว" เซี้ยงไม่รอคำตอบ เขาวกมืออ้อมไปเคล้คลึงหอย!!!ของลูกสาวทัที และพบว่าตอี้หอย!!!ของภามี้ำหล่อลื่ซึ่มออกมาจสัมผัสได้ แสดงให้เห็ถึงอารมณ์หื่!!!ของลูกสาวว่ามีมากมายแค่ไห เซี้ยงเองก็เต็มกลั่แล้ว เขาจึงหัหลังกลับไปเผชิญห้ากับลูกสาว สองพ่อลูกจ้องห้ากัอยู่ครู่เดียว เซี้ยงก็ก้มห้าลงไปจูบปากลูกสาวอย่างดูดดื่ม พร้อมกับกดกล้วย!!!ของตคลึงเข้าที่โหของลูกสาว เพียงชั่วครู่ภาก็ทไม่ไหว อารมณ์ของเธอสุกงอมตั้งแต่อยู่ให้องแล้ว เธอจึงถอตัวออกมาแล้วเดิตรงไปยังด้าข้างของโซฟาที่เตรียมไว้สำหรับพิธีใวัพรุ่งี้ เธอถอดกางเกงที่ใส่อยู่ออกไปพร้อมๆ กับกางเกงใลายลูกไม้ของเธอ ก่อที่ค่อมตัวลงเอามือยัไว้กับที่วางแขของโซฟา แล้วแยกขาทั้งสองข้างออกเล็ก้อย ตั้งท่ารอกล้วย!!!อย่างสุดแสกระสัอยาก เหมือวัวเคยขาม้าเคยขี่ พอภาแยกขาแอ่หอย!!!รออยู่ เซี้ยงก็แทรกตัวเข้าไปใหว่างขาของลูกสาวพร้อมกับเบียดแทรกกล้วย!!!เข้าไปทัที "อืมมมม ซี๊ดดด... " ภาครางออกมาเบาๆ เมื่อหอย!!!ของเธอสัมผัสกับหัวกล้วย!!!ที่อุ่จัด ซึ่งพยายามเบียดแทรกเข้าไปอย่างรวดเร็ว เซี้ยงสาวกล้วย!!!เข้าออกสั้ๆ เพื่อให้หอย!!!ที่กระฉับแของลูกสาวปรับตัว พอรู้สึกว่าสามารถขยับได้สะดวกแล้ว เซี้ยงจึงเร่งเครื่องเป็จักรผั เสียงเื้อกระทบกัดังพับๆๆๆๆๆๆๆ มือทั้งสองข้างของเซี้ยงยึดสะโพกของลูกสาวไว้แ พร้อมกับช่วยดึงเข้าหาตัวเพื่อเพิ่มแรงกระแทก พับๆๆๆๆๆๆๆ ด้วยอารมณ์ที่บ่มเพาะกัมาจสุกงอมเต็มที่แล้ว เพียงเซี้ยงเร่งกระแทกอยู่ไม่ ทั้งคู่ก็พากัถึงจุดสุดยอดแล้ว "อูยยย... พ่อขา เร็วค่ะ ภาจะเสร็จแล้ว เร่งอีกค่ะ อืมมมม หูจะเสร็จแล้ว เร็วค่ะ หึ....หึ....หึ...." ภาร้องเร่งพ่อพร้อมกับทำเสียงให้จังหวะไปด้วย ภาจิ๊กเล็บลงไปที่เบาะที่วางแข ส่วเซี้ยงกัดฟักลั้หายใจเร่งจังหวะตามเสียงลูกสาว อาการแ้าอกอัื่องมาจากการขาดออกซิเจทวีขึ้ทุกที แต่เซี้ยงไม่สใจเร่งจังหวะเร็วขึ้ไปอีก แล้วทุกอย่างก็ทะลักทะลายออกมาอย่างท่วมท้ เซี้ยงเกร็งตัวขมิบก้ส่ง้ำเงี้ยเข้าโพรงหอย!!!ของลูกสาวที่กระตุกสะท้าทุกครั้งที่้ำเงี้ยพุ่งออกมาพร้อมๆ กับการเกร็งของลำกล้วย!!! แล้วเธอก็ค่อยๆ ทิ้งตัวลงไปคว่ำอยู่บโซฟา และค่อยๆ เลื่อตัวเข้าไปหายใจระร่วยอยู่บโซฟา ปล่อย้ำเงี้ยไหลออกมาเลอะโซฟาเป็ทาง เซี้ยงเดิหอบตัวโยไปั่งหลับตาพักที่โซฟาตัวเล็กที่ตั้งอยู่ข้างๆ ั่เอง ทั้งคู่ไม่รู้ตัวเลยว่า ขณะที่เซี้ยงกำลังกระแทกกล้วย!!!เข้าใส่หอย!!!ของลูกสาวโตอยู่ั้ ลูกสาวเล็กก็กำลังแอบมองอยู่ที่ชั้ลอยของอาคาร วรรณั้เมื่อไม่เห็พี่สาวกลับเข้ามาก็ให้ึกสงสัยยิ่งัก เธอจึงคิดจะตามลงไปดู แต่พอเดิมเข้าไปใกล้บัไดวรรณก็ได้ยิเสียงพับๆๆๆๆๆๆ ดังมาจากข้างล่าง มัเป็เสียงใแบบที่เธอไม่เคยได้ยิมาก่อเลย ความสงสัยทำให้เธอเปลี่ยจังหวะการเดิจากเดิธรรมดามาเป็การจรดปลายเท้าแท และเปลี่ยทิศทางจากบัไดไปที่ราวกั้ของชั้ลองแท วรรณค่อยๆ ชะโงกห้าออกไปมองข้างล่าง ภาพที่ปรากฏั้ทำให้วรรณถึงกับช็อกตกตะลึงอยู่กับที่ วรรณทำอะไรไม่ถูกไปชั่วขณะ ภาพที่เห็ั้เป็ภาพที่พี่สาวเปลือยท่อล่าง มือกำที่วางแขโซฟาแ ยืโก้งโค้งกับการกระแทกอย่างรุแรงของพ่อ ลำกล้วย!!!เป็มัปล๊าบของพ่อกำลังพุ่งเข้าออกสู่หอย!!!ของพี่สาวอย่างรวดเร็วจเธอมองแทบไม่ทักระทั่งพวกเขาเสร็จสม พี่สาวพุ้บห้าอยู่บโซฟา ส่วพ่อก็ั่งหอบสะท้าอย่างรุแรงอยู่บโซฟาตัวเล็กอีกตัว ตอี้เองที่วรรณจึงสามารถดึงตัวกลับเข้ามาด้าได้ พร้อมกับทรุดตัวลงั่งบีบขาดตัวเองแ ความเสียวพุ่งแปล๊บขึ้มาจากโพรงหอย!!! เื้อตัวสั่สะท้า มือข้างหึ่งตะบบลงบหอย!!!ของตัวเอง มัเสียววาบขึ้มาอีกครั้งจเธอต้องรีบยกมืออีกข้างปิดปากของตัวเองไว้แเพื่อไม่ให้พี่สาวกับพ่อได้ยิเสียงครางที่เธอเผลอหลุดออกมาจากลำคอ ิ้วกดลงบจุดที่เธอเสียวมากที่สุด และแค่เธอบดิ้วภายอกร่มผ้าเพียงครู่เดียว ้ำเสียวของเธอก็แตกพลั่กออกมาเสียแล้ว วรรณเกร็งตัวอยู่ครู่หึ่งก่อจะอ่อระทวยลงช้าๆ ก่อจะสะดุ้งตกใจขึ้มาเพราะเธอได้ยิเสียงคกำลังลุกขึ้มาจากโซฟา วรรณจึงรีบลุกขึ้ยืและชำเลืองมองลงไปข้างล่างอีกครั้ง แล้วก็โล่งอกเพราะภาพที่เห็ั้คือ ภากำลังเดิไปเก็บเช็ดตัวขึ้มาเช็ดคราบเลอะเทอะที่หอย!!!

TOP

TOP

ขอบคุณครับ

TOP

แป่ว........

TOP

TOP

5555+  ล้ำ ใจ นุกดี

TOP

thanksssssssssssssssssssssssss

TOP

เยี่ยมครับ

TOP

TOP

TOP