หน้าแรก เว็บบอร์ด


สั่งพิมพ์

เอาป้าศรีเพื่อนแม่

เอาป้าศรีเพื่อนแม่

สวัสดีคับผมชื่อเล่ว่า เอก อยู่เชียงใหม่ เรื่องมัเกิดขึ้ตอที่พวกเราไปเที่ยวทะเลกั มีครอบครัวของผม และเพื่อของพ่อของแม่ ญาติๆพี่้อง ไปเที่ยวด้วยกั โดยเหมารถทัวไปกั พอไปถึงที่พักเราก็แยกย้ายจับจองห้องพักของใครของมักัโดยส่วมากใครที่เป็ครอบครัวกัก็จะพักด้วยกั  ลืมบอกไปว่าที่พักเป็บ้าพัก โดยเรียงติดกัเป็แถวยาว โดยครอบครัวของผมที่ไปก็มีพ่อ แม่ และ้องชายของผม และมีครอบครัวของเพื่อแม่ที่ไปด้วย เพื่อแม่คี้ชื้อ ป้าศรี อายุเท่ากับแม่ผม ประมาณ42 ปี แต่ผมเรียกแกว่าป้าศรี ส่วผมอายุ 22 ปี  ป้าศรีแกเป็ที่ขาว อวบ ไม่ถึงกับอ้ว แต่ห้าอกใหญ่มาก ห้าตาดี ดูไม่ค่อยแก่  แก่มากับครอบครัวของแกมีแฟของแก และลูกชายของแก  ลูกชายของแกอายุเท่า้องของผมเขาก็เป็เพื่อของ้องชายผมะแหละ  ครอบครัวของป้าศรีเลือกบ้าพักติดกับบ้าพักของผม  หลังจากที่ทุกคเก็บข้าวของกัเสร็จพวกเราก็ไปที่ริมหาดเพื่อทำอาหารทะเลกิกั และก็เล่้ำทะเลกั  อากาศมัร้อไม่มีใครที่จะอดลงเล่้ำทะเลกัได้หรอก ป้าศรีเค้าก็ลงมาเล่้ำทะเลเหมือกั  ป้าศรีเค้าลงมาเล่แค่แปปเดียวแล้วก็ขึ้ไปเปลี่ยผ้า แล้วอีกซักครู่ผมก็กลับที่พักเพื่อที่จะไปอาบ้ำล้างตัว พอผมไปถึงที่บ้าพักของผมป้าศรีแก่ก็เปิดประตูบ้ายพักของแกออกมา โดยภาพที่ผมเห็ั้แกุ่งผ้าขูของแกออกมาแกคงอาบ้ำเสร็จแล้วโดยเอาผ้าที่เปียกออกมาตากข้างอก ผมเห็ตอั้ผมถึงกับตะลึงเพราะขาวมากทั้งขาและห้าอก ขาวเป็สีเดียวกั้าอกใหญ่  ทางเดิที่จะไปบ้าพักของผมจะต้องผ่าบ้าพักของแกก่อ แกเดิลงบัใดบ้าของแกลงมาเพื่อที่จะเอาผ้ามาตาก แกเดิผ่า้าผม แล้วแกก็โ้มตัวลงเพื่อเอาตะกร้าที่ใส่ผ้ามาวางลงกัยพื้ ตอที่แกโ้มตัวั้ ผมได้อยู่ข้างหลังแก ผมก็ได้เห็ขาขาวแกเก็บถึงก้ ทำให้ผมถึงกับเสียวและใจสั่ไปหมด ทำให้ไอ่ท่อของผมมัแข็งตัวขึ้มา ใใจผมตอั้คิดได้อย่างเดียวอยากเดิเข้าไปข้างหลังแก แล้วเอาท่อของผมยัดเข้าไป  แต่ก็ได้แค่คิด ผมก็ตั้งสติ แล้วก็เข้าเขาไปหาแก แล้วก็แก ให้ผมช่วยตากไหม  แต่ที่จริงอยากเข้าไปใกล้แกมากกว่า  แต่แกก็ตอบว่าไม่เป็ไรหรอก ิดเดียวเอง  ผมเห็สายตาป้าแกเหลือบมองที่เป้าของผม  แล้วแกก็ถามว่า อะไรอยู่ใกางเกงอะ ทำไมมัแข็งและใหญ่จัง ผมรู้อะว่าป้าศรีแกเขารู้ว่าคืออะไร แต่ป้าแกเขาก็แกล้งถามไปงั้  ใตอที่ผมเล่้ำผมใส่กางเกงขาสั้และบางแต่ไม่ถึงกับบางเหมือกับบ๊อกเซอ  ยิ่งบวกกับมัเปียกทำให้ติดเื้อและตอั้ไอ่ท่อของผมมัแข็งตัวขึ้มาหลังจากที่เห็ขาของป้าศรีแก  ทำให้มัเห็เด่ชัดมาก  หลังจากที่ป้าแกถามมาว่าอะไรอยู่ใกางเกง ตอั้ใจผมไม่อยู่กับเื้อกับตัว คิดไปว่าป้าศรีแกคงอ่อยผม  เป็ไงเป็กัวัี้ต้องเอาป้าศรีให้ได้  ผมก็ตอบป้าศรีแกไปว่าถ้าป้าอยากรู้ก็ลองจับดูชิคับ  ป้าศรีแกก็ยิ้มแล้วแกก็เอามือมาลุบจริงๆ ทำให้ผมเสียวไปหมด แล้วแกก็พูดมาว่าใหญ่และแข็งจัง  แล้วแกก็บอกผมว่าไปอาบ้ำที่ห้องป้าดีกว่าเดี๋ยวป้าอาบ้ำให้  ผมก็ไม่ปฏิเสธ แล้วก็เดิตามป้าศรีไป  ตอั้ยังไม่มีใครกลับมาเพราะยังกิอาหารและเล่้ำทะเลกัอยู่  ผมและป้าศรีก็เข้าไปอาบ้ำด้วยกั ป้าศรแกบอกให้ผมแก้ผ้าออกแล้วเข้าไปให้อง้ำ ผมก็เข้าไปให้อง้ำแล้วแก้ผ้าออกแล้วป้าศรีก็เข้ามาแล้วเปิด้ำจากฝักบัวล้างตัวผม แล้วก็ขัดถูตัวผม แต่ป้าศรีแกยังใส่ผ้าขูอยู่  ผมก็เลยบอกป้าศรีถอดผ้าขูออกก่อก็ได้ะเดี๋ยวมัจะเปียก้ำมาก ที่จริงผมอยากเห็ของป้าศรีมากกว่า  ปาศรีแกก็บอกว่า  ั้่อยากเห็ของป้าละชิ  แล้วป้าแก็ถอดผ้าขูของแกออกจริงๆ  ทำให้ผมเห็ทุกสัดส่วของแกหมด  หีใหญ่ดำแต่ไม่ดกมาก มใหญ่  หัวมใหญ่สีไม่คล้ำมาก  มเต่งตึงไม่ย้อยมาก ่าขย่ำมาเลย  ผมเห็ตอั้ทำให้ท่อควยของผมแข็งขึ้มาอีกครั้ง  พอป้าศรีแกเห็ก็ยิ้ม ลัวถามผมมาว่า  คราวี้แข็งสู้ขึ้มาเลยะ  ไหขอจับห่อยชิ  พอแกจับแล้วก็บรูดขึ้ ลง ช้าๆ  แล้วแกก็คลุกเขาลง แล้วก็ดูดควยผม  ป้าแกดูดเก่งมาก  ผมก็ดอดเอวผมโยกเข้าปากแกตามจังหวะแกดูดอยากช้าๆ  มือก็ไปบีบจับมแกไปเรื่อยๆ  มแกิ่มมาก  บีบอยากมัมือเลย  ซักพัก้ำของผมก็แตกออกมาเต็มปากแก  แกก็ดูกลืเขาไป  แล้วป้าศรีแกก็ชวผมไปที่เตียง  ป้าศรีแกก็ลงบเตียง ชัเข่าขึ้อ้าขาออก ให้ผมก้มลงไปดูดหีของแก  ผมก็ก้มลงไปดูด  เลียตรงข้างอกของแกไปก่อ แล้วก็แหวเข้าไปเลียเม็ดของแก  ป้าศรีแกก็มีเสียงครางออกมา  อึมมม...  เสียวจัง  แล้วก็เริ่มมี้ำไหลออกมา  แล้วแก็บอกผมว่า  ป้าไม่ไหวแล้วเย็ดป้าเถอะ  ผมก็เอาควยของผมเข้าไปจ่อที่ปากหีของป้าศรีแล้วก็ถูไปตากร่องหีของป้าแกก่อ  ป้าแกก็ครางออกมาเรื่อง  แล้วผมก็เอาควยสอดเข้าไปอยากช้าๆ  เพราะข้างใมัคับมาก  ป้าแกคงไม่ได้เจอมาแล้วเหมือกั  ผมก็โยกเข้าช้าๆ  สลับ กับเร็วบ้าง  เปลี่ยท่ากัไปมาหลายท่า  ป้าศรีแกก็เสียงดี ร้องออกมาอยู่ตลอด  ทำให้ผมยิ่งมีอารมณ์มากขึ้  ผมก็เย็ดป้าแกไปเรื่อยๆ  ผมรู้ว่าป้าแกเสร็จไปแล้วประมาครั้ง 2 ครั้งแล้ว  แต่ผมยังไม่เสร็จเพราะผมเอา้ำออกตอที่ป้าศรีแกดูดมาก่อแล้ว  ทำให้ครั้งที่สองี้ออกช้าห่อย  เย็ดได้  เปลี่ยท่าไปมาเล่ท่าไปเรื่อยๆ  จเมื่อยก็เปลี่ยป้าศรีแกขึ้ข้างบบ้าง  ป้าศรแกก็โยกเร็วป้าแกคงจะเสร็จอีกรอบและผมก็ใกล้จะออกแล้วเหมือกั  ผมก็เด้งรับจังหวะโยกของแกอย่างเร็ว  ป้าศรีคับผมไม่ไหวแล้วแล้ว  ้ำผมจะออกแล้วววววววววว...........  ป้าก็จะออกแล้วเหมือกั  ไม่ไหวแล้วผมก็ปล่อย้ำเข้าไปใรูหีของป้าศรีแก  ป้าแกก็หมดแรงกอดทับร่างของผม  โดยที่ควยของผมยังคาอยู่ที่หีป้าศรีอยู่ซึ่งอุ่มาก  แล้วป้าศรีก็พูดกับผมว่า  วัี้ป้ามีความสุขมาเลยเสร็จไปหลายรอบ  ไม่เคยเสร็จละเหื่อยเหมือกับครั้งี้มาก่อเลย  ป้ามีความสุขจริงๆ เลย  ผมก้บอกป้าศรีแกไปว่าถ้าป้าอยากมีความสุขอีกก็บอกผมได้ะ  ผมจะทำให้ป้ามีความสุขยิ่งกว่าี้อีกเรื่อยๆ  แล้วเราก็เขาไปห้อง้ำและก็ล้างตัวกั  ผมก็รีบออกจากห้องป้าศรีกลัวใครกลับมาแล้วจะมาเห็  ผมก็เปลี่ยเสื้อผ้า  และก็ชวป้าศรีแกไปทาอาหารทะเลที่ริมหาดที่หมู่ญาติๆของพวกเราได้ตรียมกั  ผมได้พักอยู่ที่ี้ประมาณ 2 วั  ผมกับป่าศรีก็ไม่มีโอกาสได้เอากัอีกเลย  เพราะไม่มีจังหวะที่จะออกมาด้วยกั  เพราะคพลุกผล่าไปหมด  แต่มีต่อรอบ 2 ะคับ  คราวี้ได้มาอยู่ที่บ้าแล้ว  ที่เล่ามาี้มาจากประสบการณ์จริงของผมทั้งหมด

TOP

Very Thanks

TOP

thanks Jaaaaaaaaaaa

TOP

ขอบคุณครับ

TOP

ขอบคุณ

TOP

ddddddddddddddddddddddddd

TOP

☆┌─┐ ─┐☆
 │▒│ /▒/
 │▒│/▒/
 │▒ /▒/─┬─┐
 │▒│▒|▒│▒│ Thank You !
┌┴─┴─┐-┘─┘
│▒┌──┘▒▒▒│
└┐▒▒▒▒▒▒┌┘
 └┐▒▒▒▒┌┘

TOP