หน้าแรก เว็บบอร์ด


สั่งพิมพ์

เฉลยเกมส์สร้างเกาะครับ

เฉลยเกมส์สร้างเกาะครับ

ใครที่เคยเล่นเกมส์นี้แล้วไม่ผ่านผมเอาเฉลยมาให้คับ
                                       1.นอต
                                       2.คน(ที่เป็นรูปที่ขุด)
                      3.กองซุง
                                       4.พวงมาลัย
                                       5.กระบอกสีแดง (เป็นเหมือนท่อปล่อยควัน)
                      6.กระบอกสีแดงอีกอัน
                                       7.คอม(ของที่มีสีขาวอยู่ตรงกลาง)
                      8.หลอดแก้ว(ที่มีไฟข้างบน)
ทำตามวิธีข้างต้นก็ได้แล้วคับ

TOP