หน้าแรก เว็บบอร์ด


สั่งพิมพ์

2551 น้ำท่วมกรุงเทพฯ

ใครว่ายน้ำไม่เป็นก้อรีบไปหัดซ่ะน่ะ........
เด่วน้ำจะท่วมแล้ว      

TOP