หน้าแรก เว็บบอร์ด


สั่งพิมพ์

ครูสาวร่าน

ครูสาวร่าน

ผมเองก่อแต่งงาเคยตั้งใจไว้ว่า ถ้าผมมีเมียเมื่อไร ผมจะต้องให้ได้เห็เมียผมเอากับผู้ชายคอื่ ผมอยากเห็เธอโดผู้ชายอื่รุม ผมตั้งใจไว้ว่าผมจะพูดเกลี้ยกล่อมจเธอยอมจได้ ผมฝังใจกับเรื่องี้มาตั้งแล้ว จกระทั่งได้แต่งงามีเมียจริงๆ ผมกลับไม่กล้าพูดเรื่องี้ให้เธอฟัง เพราะเมียผมเธอเป็ครูสอังสืออยู่ที่โรงเรียแห่งหึ่ง ใจังหวัดสระบุรี เป็โรงเรียระดับมัธยม ส่วผมเป็ทหารอยู่ที่จังหวัดชลบุรี ผมจะขึ้ไปหาเธอใช่วงวัหยุดเสาร์-อาทิตย์เท่าั้ เมียผมเธออาศัยอยู่บ้า้าชายเธอ ซึ่ง้าชายเธอไปทำงาต่างประเทศ สองปีถึงจะกลับ ก็เลยให้เมียผมไปอาศัยอยู่ แต่บอกตามตรงว่ามัไม่สะดวกที่เราสองคต้องห่างเหิกัทุกห้าวั ดังั้หลังจากที่ผมแต่งงากับเธอได้ไม่ เมียผมก็ทำเรื่องขอย้ายมาสอังสือที่โรงเรียใดก็ได้ใเขตจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็ไปตามระเบียบของทางราชการที่สามารถย้ายตามคู่สมรสได้ ไม่เธอก็ได้รับการอุมัติจากกระทรวงฯ ให้ย้ายไปสอที่ชลบุรี ถึงแม้จะต่างอำเภอ แต่ก็ไม่ไกลจากห่วยทหารที่ผมทำงาอยู่ สามารถเดิทางไปเช้าเย็กลับได้ไม่ลำบาก โดยใคำสั่งให้เธอย้ายตั้งแต่ 1 ต.ค. ซึ่งับเวลาจากตอั้ เธอมีเวลาสะสางงาที่คั่งค้าง และต้องส่งมอบงาให้กับครูที่จะมาสอแทเธอ อีกประมาณหึ่งเดือ ก็บังเอิญช่วงี้ผมต้องไปราชการที่ปราณบุรีหึ่งเดือ ไม่ได้ขึ้ไปหาเมียเลย แต่ก็โทรฯคุยกัอยู่ตลอดไม่อยากให้เธอเหงา จกระทั่งถึงกำหดกลับ ซึ่งเร็วกว่าที่กำหดไว้ครั้งแรกหึ่งสัปดาห์ แต่ผมไม่ได้โทรฯบอกให้เมียรู้ เพราะอยากให้เธอแปลกใจ ผมกลับไปถึงสระบุรีวัศุกร์ประมาณเกือบห้าโมงเย็ ซึ่งถ้าตามปกติเวลาี้เมียผมจะต้องกลับมาจากโรงเรียแล้ว แต่วัั้เธอยังไม่กลับ ผมเองก็เข้าบ้าไม่ได้เพราะลืมกุญแจไว้ที่กองพัตั้งแต่ก่อไปราชการ ผมก็เลยต้องปีเข้าทางห้าต่างด้าหลังบ้า เพราะผมรู้ว่ามัเปิดได้ไม่ยาก หลังจากั้ก็อาบ้ำ สระผม ให้สดชื่เพื่อคอยเมียกลับมา ขณะที่เล่อยู่บที่ ผมก็บังเอิญไปเห็ม้ววีดีโอเสียบคาอยู่ใเครื่องเล่ ผมเอาออกมาดูที่ข้างตะหลับเขียว่า "ครูสาวร่าสวาท" ซึ่งคงต้องเป็ังเอ็กซ์แ คิดว่าเมียผมคงเช่าหรือไม่ก็ขอยืมใครมาดู ผมก็เลยลองเปิดดู พอภาพปรากฏบจอ ผมถึงกับตะลึงกับภาพที่เห็ เพราะางเอกที่กำลังแสดงบทพิศวาสได้อย่างเร่าร้อั้ไม่ใช่ใครอื่ เธอคือภรรยาผมเอง ส่วผู้ชายที่กำลังเย็ดอยู่กับเธอั้มีถึงห้าค ซึ่งเท่าที่สังเกตดูจากห้าตาแล้วอายุคงไม่เกิ 16-17 ปี ผมเดาเอาว่าเด็กหุ่มพวกี้คงเป็เด็กักเรียที่เมียผมสออยู่ เพราะจากคำพูดที่ได้ยิจากใัง เด็กพวกี้จะเรียกเมียผมว่าครูทุกคำ และผมแ่ใจว่าวีดีโอม้วี้เป็การแอบถ่าย โดยที่เมียผมไม่รู้ตัวเลยว่าถูกถ่ายหัง เพราะที่สังเกตภาพจะิ่งอยู่ที่เดียวไม่มีการขยับ หรือหมุกล้องไปตรงจุดอื่เลย หรือแม้แต่การซูมเข้าซูมออกก็ไม่มี แต่ภาพชัด เห็้าเห็ตาชัดเจมาก ตลอดหกสิบาทีของวีดีโอม้วี้ ช่องทางของเมียผมที่สามารถจะเอาควยยัดเข้าไปได้ ไม่ว่าจะเป็รูหี ปาก หรือแม้กระทั่งรูตูด ก็ไม่เคยว่างเว้จากท่อควยของลูกศิษย์ทั้งห้าคเลย เื้อตัวของเธอเปรอะเปื้อไปด้วย้ำเงี่ยของพวกเด็กหุ่ม ที่ปล่อยราดลดไว้จทั่ว ผมเองไม่รู้ว่าเหตุการณ์ครั้งี้มัเกิดขึ้รึยัง หรือจะเป็ช่วงที่ผมไม่อยู่ไปราชการ ปล่อยให้เมียต้องเงี่ยอยู่คเดียว จไม่ไหว จต้องให้ลูกศิษย์มารุมเธอถึงห้าคด้วยกั แต่ขณะที่ผมกำลังคิดอะไรสับสอยู่ั้ ก็ได้ยิเสียงมอเตอร์ไซค์ขับเข้ามาใเขตรั้วบ้า คงเป็เมียผมกลับมาจากโรงเรียแล้ว ผมจึงรีบปิดโทรทัศ์และเครื่องเล่วีดีโอ ยังไม่ทัจะตัดสิใจทำอะไรต่อก็พอดีมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้ ภรรยาผมรับที่เครื่องให้องโถงชั้ล่าง ผมจึงค่อยๆ ยกหูที่เครื่องบห้อง(ต่อพ่วง) ขึ้แอบฟังการสาระหว่างเมียผมกับผู้ชาย ซึ่งผมเข้าใจว่าเป็ลูกศิษย์ที่เย็ดเธอใม้ววีดีโอที่ผมดูเมื่อครู่ "ครูกหรือครับ ผมมาะครับ" "ใช่ครูเอง มาพมีอะไรกับครูอีกเหรอ" "คือผมอยากจะบอกครูว่า ม้ววีดีโอทีพวกผมให้ครูไปเมื่อวาั้ เป็เพียงหึ่งใสองม้วที่พวกผมมีอยู่" "อ้าว! ก็ไหพวกเธอบอกครูว่ามีม้วเดียวไง อย่างงี้พวกเธอก็หลอกครูล่ะสิ" "จะว่าหลอกก็ได้ครับ แต่ถ้าครูอยากได้ม้วที่เหลือคืไป ครูก็ต้องมาเอาเดี๋ยวี้ พวกผมจะคอยครูอยู่ที่เดิม อย่าช้าะครับ พวกผมให้เวลาครูถึงทุ่มตรง อ้อ! อย่าลืมล้างรูหีรูตูดให้สะอาดด้วยะ เพราะผมรู้ะว่าครูเพิ่งจะโด้าเอิบ กับไอ้ชิดเย็ดมาหยกๆ ที่โรงเรียก่อกลับมาบ้าี่ย" แล้วเด็กหุ่มคั้ก็วางสาย ผมหัไปดูาฬิกาตอี้ก็อีกสิบห้าาทีจะทุ่มตรง สักพักก็ได้ยิเสียงปิดประตูใส่กุญแจห้าบ้า แล้วขับมอเตอร์ไซค์ออกไป ผมเริ่มสับสมากยิ่งขึ้ เพราะอกจากเด็กหุ่มห้าคที่ผมเห็ม้ววีดีโอ ม้วั้แล้ว ยังจะมี้าเอิบกับไอ้ชิดที่ไหอีกก็ไม่รู้ ที่มาเอาเมียผมตอที่ผมไม่อยู่ ผมเก็บความสงสัยั้ไว้ จัดการเก็บทุกสิ่งทุกอย่างเข้าที่ ทำเหมือว่าผมยังไม่กลับมาจากราชการ แล้วผมก็ไปเปิดโรงแรม ประมาณห้าทุ่มผมโทรฯเข้าบ้าเมียไม่รับสาย ผมโทรฯอยู่สองครั้ง จึงแ่ใจว่าเมียผมยังไม่กลับจากบ้าเด็กหุ่มพวกั้กระทั่งรุ่งขึ้อีกวัตอสายๆ ผมก็โทรฯไปหาเมีย บอกว่าผมจะกลับจากราชการวัั้ คงไปถึงบ้าประมาณสี่โมงเย็ พอตอเย็ผมก็กลับเข้าบ้า โดยที่เมียผมไม่รู้เลยว่า เมื่อวาผมกลับมาแล้ว และรู้อะไรบ้างอย่างที่เกิดขึ้กับเธอใช่วงเวลาที่ผมไปราชการ ซึ่งมัก็ยังไม่กระจ่างชัดสำหรับผม ซึ่งผมก็ไม่เคยคิดที่จะถามเธอว่ามัเกิดขึ้ หรือเริ่มต้ได้อย่างไร ผมรอให้เธอเปิดปากพูดออกมาเองเมื่อถึงเวลาที่เธออยากจะบอก ซึ่งก็ใช้เวลาพอสมควร คือหลังจากที่เธอย้ายไปอยู่กับผมที่ชลบุรีแล้วั่แหละ เธอถึงยอมเล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้กับเธอให้ผมฟังทั้ง้ำตา ซึ่งข้อความที่ผมจะเขียต่อไปี้ เป็เหตุการณ์ที่เมียผมเล่าให้ฟังอย่างละเอียด
หลังจากที่ผมไปราชการได้ประมาณสองสัปดาห์ เมียผมก็เริ่มเกิดอาการว้าเหว่ นอนเหงาคนเดียว เวลาเงี่ยนก็ใช้นิ้วมือช่วยตัวเอง แต่ก็ไม่สามารถบรรเทาหรือทุเลาความอยากไปได้มากนัก จนเกิดอาการเก็บกดอัดอั้นสะสมอยู่ทุกค่ำคืน จนกระทั่งวันหนึ่งเธอยึดหนังสือโป๊มาจากนักเรียนชายที่เอาไปอ่านในห้องเรียน พอตอนเย็นเธอต้องอยู่สะสางงานที่คั่งค้างอยู่จนกระทั่งเย็น ครูคนอื่นๆ กลับกันหมดแล้ว เหลือเธออยู่ในห้องพักครู (หรืออาจจะทั้งโรงเรียน) เพียงคนเดียว ซึ่งก่อนหน้านั้น น้าเอิบซึ่งเป็นภารโรงของโรงเรียน เดินมาจะปิดไฟใส่กุญแจประตูห้องพักครู แต่พอเข้ามาเห็นเมียผมยังทำงานอยู่ในห้อง "เออ! ครูนกยังไม่กลับอีกหรือครับ นี่ก็เย็นมากแล้วนะครับ" "ยังจ้ะ น้าเอิบ แต่อีกเดี๋ยวก็คงจะเสร็จ น้าเอิบจะปิดห้องหรือจ๊ะ" "ครับคุณครู" "น้าเอิบ งับประตูไว้เฉยๆก็ได้ เดี๋ยวพอครูจะกลับ ครูจะคล้องกุญแจล็อคห้องให้เอง ไม่ต้องห่วงนะ" "ขอบคุณครับครูนก ผมเอากุญแจวางไว้ตรงนี้นะครับ" เธอชะโงกหน้าไปดูจุดที่น้าเอิบวางกุญแจไว้ เพราะตรงนั้นระหว่างประตูห้องกับโต๊ะทำงานของเธอมีตู้ไม้บังอยู่ แล้วน้าเอิบก็ปิดประตูงับไว้เฉยๆ ก่อนจะเดินไป เมียผมทำงานต่ออีกสักพักจึงเสร็จ ก็พอดีเหลือบไปเห็นหนังสือโป้เล่มที่ยึดมาจากนักเรียน เธอจึงหยิบมาเปิดดูทีละหน้า จากเนื้อเรื่องที่เร่าร้อน และภาพการเย็ดกันของชาย-หญิงในลีลาท่าทางต่างๆ ทำให้รู้สึกเสียวกระสันต์ไปทั้งสารพางกาย จนน้ำเงี่ยนปริ่มเยิ้มรูหี เธอใช้นิ้วมือแหย่แยงรูหีตัวเองอย่างลืมตัว จากนิ้วเดียวเพิ่มเป็นสองนิ้ว และสามนิ้วตามลำดับ "อูยสสส..เสียวรูหีเหลือเกิน... ซี้ด" เธอครวญครางออกมาอย่างนั้นจริงๆ แล้วกางเกงในตัวน้อยก็ถูกรูดลงไปอยู่ที่ข้อเท้า สองขาแบะอ้าออกเพื่อให้นิ้วมือทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้น เธอหลับตาจินตนาการว่าเธอกำลังถูกผมเย็ด "ซี๊ด..อูยสส.. ผัวจ๋า กระแทกเมียแรงๆเลย โอวว นั้นแหละ..ซี้ด" พร้อมกับกระแทกนิ้วทั้งสามเข้ารูหีของตัวเองอย่างรุนแรง แต่ก่อนที่น้ำหีของเธอจะแตก เธอก็ต้องสะดุ้งตกใจ "ครูนกครับ ให้ผมช่วยดีกว่าครับ" เป็นเสียงของน้าเอิบที่มายืนแก้ผ้า อวดท่อนควยขนาดเกือบเท่าข้อมืออยู่ตรงหน้าเธอ "อุ้ย! น้าเอิบ เข้ามาตั้ง... อุ้ย..อย่า..น้าเอิบจะทำอะไรครู.. อื้ยส" เมียผมบอกว่า เธอยังไม่ทันที่จะระวังตัว น้าเอิบก็จับขาทั้งสองข้างของเธอแบะออก ขึ้นไปพาดบนท้าวแขนทั้งสองข้างของเก้าอี้ แล้วย่อตัวลงมาจัดการเอาท่อนควยกระแทกใส่รูหีเธอโดยไม่ให้เธอตั้งตัว "โอ้ย..เจ็บจังเลย น้าเอิบเอาออกก่อน ครูเจ็บ..อู้ยสส..ซี้ด" แต่น้าเอิบหาฟังคำทัดทานไม่ กลับกดกระแทกควยซ้ำลงไปอีก "โอยสส.. รูหีครูฉีกหมดแล้วมั้ง โอววว..ซี้ด" "อู้ยสส..รูหีครูนกนี่ฟิตแน่นดีเหลือเกิน อาา..ซี้ด ครูทนหน่อนนะครับ เดี๋ยวก็หายเจ็บ.. อูยสส" น้าเอิบกดกระแทกท่อนควยเข้าไปช้าๆ โดยไม่เอาออกตามที่เมียผมบอก "อูยสส..ซี๊ด ทำเบาๆอย่างงี้ ค่อยยังชั่วหน่อย โอวสสส..อาาา" พักเดียวเมียผมก็หายเจ็บ แต่กลับเป็นความเสียวที่เข้ามาแทนที่ "เป็นยังไงบ้างครับครูนก หายเจ็บรึยังครับ" "ซี้ด.. อูยสส.. เสียวรูหีจังเลย ..โอวว..กระแทกแรงๆ ก็ได้จ้ะน้าเอิบ ครูหายเจ็บแล้ว อาา..นั่นแหละ..กระแทกเข้ามาเลย ซี๊ด..กระแทกอีก ..อูยส..เร็วๆ เลย..โอวว.. เร็วๆอีก นั่นแหละ..โอวว..น้ำครูนจะแตกแล้ว..แรงๆอีก ซี้ด..อาาาาา" แล้วเมียผมก็น้ำแตกออกมาโชลมหัวควยของน้าเอิบ ที่ยังคงสาวกระแทกรูหีเมียผมอย่างไม่หยุดหย่อน จนเมียผมเริ่มเสียวในรูหีอีกครั้ง "อูยสส..น้าเอิบจ๋า น้าเอิบเย็ดเก่งเหลือเกิน ครูเสียวในรูหีอีกแล้ว ซี๊ด..ครูมีความสุขที่สุดเลย..อาาา" "คุณครูนกชอบที่ผมเย็ดให้มั้ยครับ" "จ้ะ..ชอบจ้ะอูยสส" ถ้าชอบครูนกต้องมาให้ผมเย็ดให้ทุกวันนะครับ.." "จ้ะ..ครูจะให้น้าเอิบเย็ดให้ทุกวันเลย..อูยสส แล้วครูก็ยังชอบควยใหญ่ๆอันนี้ด้วยจ้ะ..ซี้ด" "ถ้าชอบ ครูนกดูดควยให้ผมนะครับ" เธอไม่ตอบแต่พยักหน้าแทน น้าเอิบจึงถอนควยออกจากรูหีของเมียผมเสียงดังผล็อก รูหีเมียผมกลวงโบ๋น้ำเงี่ยนที่เธอปล่อยออกมาสักครู่นั้นไหลย้อยออกมาเป็นทาง น้าเอิบลุกขึ้นยืนพร้อมกับส่งท่อนควยที่เยิ้มไปด้วยน้ำเงี่ยนของเมียผมเข้าปากเธอ เธอดูดกินอย่างไม่รังเกรียจ "อูยสส..ซี้ด..เสียวดีจังเลยครับครูนก ครูดูดควยได้อร่อยจริงๆ ครับ..โอวว..ซี้ด" เมียผมเล่าต่อไปว่าหลังจากที่เธอดูดควยให้น้าเอิบ จนน้ำแทบจะแตกคาปากเธอ น้าเอิบก็ให้หยุด แล้วพยุงเธอยืนขึ้นให้เธอยืนหมอบโก้งโค้งกับโต๊ะทำงาน แล้วน้าเอิบก็ยืนสาวกระแทกควยเข้าใส่หีเธอจากทางด้านหลัง จนเมียผมน้ำแตกครั้งที่สอง และสามติดๆ กัน เท่านั้นยังไม่พอ น้าเอิบยังให้เมียผมขึ้นทำเองอีกด้วย ซึ่งท่านี้เป็นท่าที่เมียผมชอบมาก เธอบอกว่าท่านี้เธอน้ำแตกอีกสองครั้ง และกับท่าอื่นๆอีกหลายครั้ง ก่อนที่ทุกอย่างจะจบลงโดยน้าเอิบให้เธอดูดควย จนน้ำควยพุ่งใส่ปากเมียผม ซึ่งเธอก็กลืนกินมันเข้าไปจนหมดไม่มีเหลือ คืนนั้นกว่าเมียผมจะได้กลับบ้านก็เกือบห้าทุ่ม เพราะน้าเอิบพาเธอไปเย็ดกันต่อที่บ้านของแกที่อยู่หลังโรงเรียน น้าเอิบบอกกับเมียผมว่าคืนนั้นเมียแกไม่อยู่ ไปช่วยงานบวชญาติที่อยู่นอกเมือง เอานายชิดหลานชายไปด้วยกว่าจะกลับก็เที่ยงคืน บ้านแกก็เลยไม่มีใครอยู่เลย เมียผมบอกว่าที่บ้านน้าเอิบ เธอโดนน้าเอิบเย็ดไปอีกสามครั้ง เป็นครั้งแรกที่เมียผมโดนเย็ดรูตูด จนเธอน้ำแตกนับครั้งไม่ถ้วน ตอนกลับก็เลยต้องให้น้าเอิบขี่มอเตอร์ไซค์มาส่งที่บ้าน เพราะเธอไม่มีเรี่ยวแรงจะเดิน "พรุ่งนี้ให้ผมเย็ดให้ครูนกอีกนะครับ" แล้วน้าเอิบก็เดินไปเรียกสามล้อถีบปากซอยกลับโรงเรียน ส่วนเมียผมพอหัวถึงหมอนก็หลับเป็นตายด้วยความเพลียจนถึงเช้า
รุ่งขึ้นเมียผมตื่นขึ้นมาด้วยความสดชื่น อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนับตั้งแต่ผมไปราชการ เธอขี่รถไปทำงานด้วยความกระปรี้กระเปร่า เจอน้าเอิบที่หน้าประตูโรงเรียน เธออยากจะบอกกับแกว่า สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนั้นขอให้ลืมๆกันไป คิดเสียว่ามันเป็นอารมณ์ความต้องการเพียงชั่ววูบชั่วขณะ เมื่อเสร็จสิ้นกันไปแล้วก็ขออย่าให้เกิดขึ้นอีก แต่การกลับไม่เป็นเช่นนั้น เมื่อน้าเอิบกระซิบบอกเธอว่าเย็นนี้หลังเลิกเรียน ตอนห้าโมงให้เมียผมไปพบแกที่โรงพละ ที่ห้องเก็บอุปกรณ์กีฬาด้านหลัง "ถ้าไม่ไปผมจะเอาเรื่องเมื่อคืนไปบอกให้คนอื่นๆ รู้ให้หมด ไม่เชื่อก็ลองดู" แล้วน้าเอิบก็เดินจากไป เมียผมทำอะไรไม่ถูกเลยตอนนั้น ไอ้สิ่งที่ตั้งใจจะพูด จะบอกน้าเอิบก็เป็นอันยกเลิก วันนั้นเธอทำอะไรได้ไม่มากนัก จนกระทั่งถึงเวลาโรงเรียนเลิก เธอทำทีเป็นสะสางงานที่เหลือ เพื่อรอเวลาให้ครูคนอื่นๆ กลับบ้านกันหมดแล้ว จนได้เวลาที่น้าเอิบนัดเธอไว้ เธอจึงเดินไปที่โรงพละและดูให้แน่ใจว่าไม่มีใครอยู่แถวนั้น เธอจึงเข้าไปในห้องเก็บอุปกรณ์กีฬา พบน้าเอิบคอยเธออยู่แล้วในห้อง เมียผมพยายามอธิบายในสิ่งที่เกิดขึ้นให้น้าเอิบฟัง แต่แกไม่ฟัง แถมยังปลุกปล้ำจับเมียผมลงไปนอนกับฟูกหนากลางห้อง แกจับเธอแก้ผ้าออกจนหมด ไม่เหลือแม้แต่กางเกงใน แล้วแกก็เริ่มลงมือวาดลวดลายในการใช้ลิ้นกับร่องหลืบรูหีเมียผม จนเธออ่อนระทวยหมดเรี่ยวแรงที่จะขัดขืน "อูยส..ซี๊ด..ครูเสียว เสียวตรงปลายแตดจังเลย โอวว..ซี้ด อุ้ย!.. อย่าแยงลิ้นเข้าไป..มันเสียว..โอวว" "เป็นไงบ้างครับครู เสียวมากมั้ย" "ซี้ด..อาา..จ้ะ..เสียวมากเลย..ซี้ด..อูยสส..อุ้ย! เอานิ้วแยงรูหีด้วยหรือ โอวว..วิเศษเลยแบบนี้..ซี้ด" เมียผมสะท้านด้วยความเสียว ปล่อยน้ำเสียวทะลักทะลายออกมาอย่างมากมาย "น้ำเงี่ยนครูนกนี้หอมหวาน ผมกินไม่เบื่อเลย" "ซี้ด..อูยส..น้าเอิบจ๋า ครูนกเสียวจนทนไม่ไหวแล้ว เย็ดครูนกเถอะ" น้าเอิบไม่รอช้าจับเมียผมให้อยู่ในท่าโก้งโค้ง แล้วเย็ดเมียผมในท่าหมา เล่นเอาเมียผมครางกระเส่า เธอบอกว่าท่านี้เธอน้ำออกสองครั้ง แล้วน้าเอิบก็จับเมียผมเย็ดรูตูด และขณะที่เธอกำลังสุขสมอยู่กับน้าเอิบนั้น นายชิดหลานชายของน้าเอิบกับนายมิ่งภารโรงอีกคน ก็เข้ามาร่วมวงด้วยเป็นสามคน เธอจึงต้องจำยอมอ้าอมลำควยของนายชิด และของนายมิ่งที่ยื่นมาที่ปากของเธอ ขนาดของทั้งสองมันพอๆ กับของน้าเอิบ แต่ดูจะสั้นกว่าเล็กน้อย เธอดูดควยให้นายชิดสลับกับของนายมิ่ง ขณะที่น้าเอิบก็กระแทกเย็ดรูตูดเธอไปพร้อมๆกัน สักพักน้าเอิบก็เปลี่ยนท่า โดยน้าเอิบนอนหงายลงไปกับฟูก โดยท่อนควยของแกยังเสียบคารูตูดเมียผมอยู่ แล้วแกก็บอกให้นายชิดเย็ดรูหีเมียผมที่อ้าซ่ารอท่าอยู่ ส่วนนายมิ่งเอาควยใส่ปากให้เมียผมดูด ตอนนี้เมียผมก็เลยโดนเข้าไปสามควย สามรูพร้อมๆกัน ถึงกับร้องครางด้วยความเสียวแบบสุดๆ เพราะไม่เธอไม่เคยโดนแบบนี้มาก่อน เล่นเอาเธอน้ำแตกอีกสองครั้งติดๆ ก่อนที่น้าเอิบจะชักควยออกมาจากรูตูดของเธอ แล้วเอาไปใส่ปากให้เธอดูด ทั้งที่เพิ่งชักออกมาจากรูตูดเธอหยกๆ แต่เธอก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ จำต้องยอมทำตามที่น้าเอิบต้องการ ส่วนนายมิ่งขยับเข้าไปเย็ดรูตูดแทนที่น้าเอิบ จนแกทนความเสียวไม่ไหว ต้องปล่อยน้ำเสียวออกในรูตูดเธอ พร้อมกับที่นายชิดกระแทกอย่างรุนแรงเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนที่จะปล่อยน้ำอุ่นเข้าสู่โพรงรูหีของเธอ คนสุดท้ายคือน้าเอิบที่พวยพุ่งน้ำเงี่ยน ราดรดบนใบหน้าเมียของผมเต็มไปหมด เป็นอันว่ายกแรกผ่านไปโดยเมียผมน้ำแตกไปหกครั้ง ทั้งสามปล่อยให้เมียผมนอนพักได้ไม่นานก็เริ่มยกที่สองและสาม โดยในยกที่สองเธอโดนควยเย็ดรูหีพร้อมกันทีเดียวสองอัน และในยกที่สามเธอก็โดนควยเย็ดรูตูดพร้อมกันทีเดียวสองอัน จนทั้งเมียผมและผู้ชายทั้งสามคนหมดเรี่ยวหมดแรงไปตามๆกัน กว่าจะออกมาจากโรงพละก็ปาเข้าไปสองทุ่ม โดยคราวนี้นายชิดขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งเธอที่บ้าน ซึ่งวันต่อๆมา เมียผมก็ต้องแอบไปให้สามคนนั้นเย็ดที่โรงพละอีกหลายครั้ง จนกระทั่งผมกลับมาจากราชการ และเธอก็ย้ายมาสอนหนังสือที่ชลบุรี อยู่กับผมไม่ได้กลับไปที่โรงเรียนเดิมอีกเลย

TOP

r w rsg rhrdh rrr

TOP

สุดเลย

TOP

แย่มากเลย

TOP

แย่มาที่เอาครูผู้สอนความรู้ให้

TOP

TOP

TOP

TOP