Board logo

ชื่อกระทู้: กองทุนรวมคืออะไร มือใหม่ควรอ่าน [พิมพ์หน้านี้]

โดย: soodgame    เวลา: 2019-7-12 15:20     ชื่อกระทู้: กองทุนรวมคืออะไร มือใหม่ควรอ่านกองทุนรวม คือ เครื่องมือในการลงทุน (investment vehicle) สำหรับผู้ลงทุนรายย่อย ที่ประสงค์จะนำเงินมาลงทุนในตลาดเงินตลาดทุน แต่ติดขัดด้วยอุปสรรคหลายประการ ที่ทำให้การลงทุนด้วยตนเองไม่สามารถได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ต้องการ เช่น • มีทุนทรัพย์จำนวนจำกัด ไม่สามารถกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเภทได้มากพอ เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุน หรือ • ไม่มีประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญในการลงทุน หรือ • ไม่มีเวลาจะศึกษา ค้นหา และติดตามข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจการลงทุน กองทุนรวม จึงเป็นเครื่องมือในการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ มีการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบ โดยมีจุดมุ่งหมาย ให้การลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ดีสุด ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้

ความหมายของกองทุนรวม คืออะไร
ยินดีต้อนรับสู่ หน้าแรก เว็บบอร์ด (http://forum.sodazaa.com/) Powered by Discuz! 6.0.0