หน้าแรก เว็บบอร์ด


สั่งพิมพ์

จดหมายจากในหลวงถึงพระเทพฯ

กราบ

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาล
ให้พ่อของแผ่นดิน พ่อหลวงของลูก ๆ ทั้งประเทศ แข็งแรง

TOP