หน้าแรก เว็บบอร์ด


สั่งพิมพ์

ลักษณะต้องห้ามในลายเซ็น

ยุ่งไรวะ

งั้นพวกที่เปนใหญ่ในบริษัท

ที่ต้องเซ็นเอกสารทุกวันอ่ะ

ไม่ชิบหายกันพอดีเลยรึ

TOP