หน้าแรก เว็บบอร์ด


สั่งพิมพ์

สัตว์เลี้ยง

นายรอน

ที่เราเล่นมานะเข้าใจว่าเลี้ยงได้คนละตัวและไม่สามารถชื้อตัวที่2ได้ ต้องปล่อยตัวที่1ก่อน(ทิ้งตัวที่1)
เลี้ยง2ตัวไม่ได้ลองแล้ว

TOP