หน้าแรก เว็บบอร์ด


สั่งพิมพ์

ร่วมให้กำลังใจ นรุตม์ เด็กหนุ่มที่กำลังต่อสู้กับมะเร็งร้าย

อย่าท้อนะคะ สิ่งที่สำคัญ
ที่สุดในชีวิตของเราก็คือ การได้ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่า เราเองก็เป็น sle แต่ก็ยังสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข  อยากให้นายสู้บ้างอย่าท้อ แต่ที่นายก็คงไม่ท้ออยู่แล้ว Fighting!!!!

TOP