หน้าแรก เว็บบอร์ด


สั่งพิมพ์

ประสบการณ์เสียว ของแอนค่ะ msn ชวน เย็ด

ประสบการณ์เสียว ของแอนค่ะ msn ชวน เย็ด

เราชื่อแอ เราเป็ักเรียม.ปลาย อายุประมาณ 17-18 ปี ตอี้เรายังไม่มีแฟจะว่าหาไม่ได้ก็ไม่เชิงเพราะ แอไม่ชอบักเรียรุ่เดียวกับ คบไปก็อย่างั้แหละ แต่ละคอ่อหัดไม่ประสีประสา แอเลยต้องไปหาเพื่อคุยทางmsn บางทีแชทกัเช้า แอจะชอบเข้าไปดูพวกเวบไซต์รูปโป๊ มัเลยทำให้เกิดอารมณ์เอามากๆ แอเลยต้องหาที่ระบาย แอรู้จักผู้ชายคึ่งทางห้องแชทของเวบโป๊ ทีแรกแอก็แชทกับคอื่ก่อ พวกั้ก็ถามแอประมาณว่าอายุเท่าไหร่ อยู่ที่ไห สัดส่ว . ส่วสูง เท่าไหร่ เคยรึยัง แอเลยหมดอารมณ์เพราะรู้สึกละอายแต่ที่จริงแอก็อยากอยู่ อยากคุย x ด้วย พอแอคุยกับพวกั้ซักพัก ก็มีคเข้ามาคุยกับแออีกค ชื่อัทแอก็บอกไปว่าที่ี่มีแต่คถามขาดห้าอกแอ เคยยัง ขอเบอร์ อะไรอย่างี้ ัทก็คุยกับแอดีมาก มามีลามกเลย แล้วก็บอกว่าเรื่องี้มัธรรมชาติ พวกักเรียญี่ปุ่ก็ใช้ sex toy กัซึ่งแอก็ไม่รู้จักหรอก เพราะตั้งแต่เกิดมาก็ยังไม่เคยเสียตัวให้ใครเลย ัทก็ขอคุยกับแอทางmsnแอก็ให้เมลัทไป พอัทเข้ามาแอก็เลิกแชทกับพวกั้ทัที เพราะคิดว่าพวกั้เป็พวกหื่กาม โรคจิตัทก็คุยเรื่องทั่วๆไปกับแอก่อ ว่าแออยู่ที่ไห เรียอะไรจากั้เราสองคก็คุยเรื่องเพศอย่างไม่ปิดบัง เพราะเราคิดว่ามัเป็เรื่องธรรมชาติ ัทก็เล่าให้แอฟังอีกว่าเคยมีอะไรกับแฟ และเคยกับดาราึ่งด้วย ซึ่งแอก็ถามว่าเป็ยังไง ัทก็อธิบายจแออยาก ัทก็ถามว่าแอไม่เคยช่วยตัวเองหรอ แอก็บอกว่าเราไม่กล้าหรอก กลัวมัสึกหรอ่ะ ไม่เหมือของผู้ชายคุยไปคุยมาแอก็บอกว่า แอชอบดูพวกรูป x เห็ไอ้ั่ของผู้ชายแล้วอยากดูดบ้างจังที่บอกไปแบบั้ก็เพราะว่าแออยาก จริงๆ แล้วก็อยากเลียอยากกิ้ำบ้าง อยากเอาปากรูดเข้ารูดออกแอชอบดูรูปไอ้ั่ของผู้ชายมาก เห็แล้วอยากดูดอยากเลียจัง แอชอบทั้งแบบยาวและแบบสั้เพราะคิดว่ามัก็มีความพิเศษแตกต่างกั ยาวๆก็ดีทะลุทะลวงดี สั้อ้วดี เสียวดีที่แอรู้ก็เพราะเคยอ่าบทความมามาก เพราะแอชอบดูเวบพวกี้ ดูแล้วติดใจยังไงไม่รู้ มัอยากดูดบ้างอยากโดบ้างัทถามว่าเคยเห็ตอมัขยายขาดยัง แอบอกว่ายังอ่ะ มัเป็ยังไงหรอ ัทก็บอกว่าจะส่งไปให้ แอก็บอกว่าดี อยากเห็จัง แล้วัทก็ส่งรูป x มาให้เป็รูปของฝรั้งใหญ่มาก แอบอกว่าไม่ชอบของฝรั้งอ่ะใหญ่ไป ชอบของไทยมากกว่าดูมี้ำมีวล ดูสีคล้ำๆ ดี ัทก็บอกว่าพรุ่งี้จะส่งของัทไปให้ดู ต้องรอถ่ายทำก่อ เพราะมัเป็วีดีโอคลิป พอวัรุ่งขึ้เราก็มาคุยกัตามัด ัทก็ส่งมาให้แอดูจริง ๆ แต่ไม่เห็้า เห็แต่ท่อสีออกคล้ำใหญ่ๆ ประมาณ 6 ิ้วมัก็กำลังตั้งๆขึ้ สุดท้ายมีำออกมาสีขาวๆขุ่ัทก็ถามว่าแอรู้สึกยังไง แอก็บอกว่าอยากดูดจังที่แอบอกไปก็เป็ความรู้สึกตอั้แต่ก็คิดว่าความ จริงคงไม่อ่ะเพราะว่าเรายังไม่อยากเสียตัวตอี้แค่อยากระบายความรู้สึก เท่าั้เองัทก็บอกให้แอถ่ายมาให้ดูบ้างสิ แอบตอบตกลง เพราะคิดว่าไม่เห็เป็ไรเลยไม่เห็้าซักห่อยแล้วแอก็ไปเอากล้องมาถ่าย แอก็ถอดเสื้อผ้าออกหมด รูร่างแอจะสูง 160 สัดส่ว 35-24-34ห้าอกของแอจะค่อข้างใหญ่ซักห่อย ผิวจะออกขาวๆ แอถ่ยห้าอกที่กำลังหัวมตั้ง แล้วส่งไปให้ัทดูัทก็บอกว่าหัวมแอสวยจังเลยครับ แล้วขอบใจแอที่ส่งมาให้ ัทก็ขอัทเจอกับแอ แอก็คิดๆอยู่ว่าจะไปดีหรือไม่ไปดี ัทก็ขอร้องแอให้ไปเถอะ แอก็ใจอ่อเพราะความไว้ใจ ัทัดแอไปเจอที่ห้างโรบิสัลาดหญ้า แอก็ไป เพราะคิดว่าไปเดิห้างก็ดี ไม่่าจะมีอะไรัทก็ไปรอแออยู่ที่ร้าbts ตรงที่ขาย cd พอแอเดิเข้าไปเดิดูแถวcd ัทก็มาทัก ถามว่าี่แอไหมครับแอก็บอกว่าใข่ ักบอกว่าเห็เดิเหมือมองหาใครอยู่ เลยคิดว่าต้องใช่ แต่แอคิดว่าัทคงจำห้าอกแอได้เพราะเห็ัทแอบมองๆที่ห้าอกแออยู่ ัทเป็ที่ห้าตาดูธรรมดา ผิวก็ไม่คล้ำมาก แต่รวมก็ดูดีใช้ได้ัทพาแอไปเดิดูของ และกิอาหารกั เราก็เดิกัถึงบ่าย2 ัทก็ชวแอไปดูหังัทพาแอไปดูหังที่โรงแถววงเวียใหญ่ เป็โรงหังที่ดูเก่าๆ แองงๆว่าทำไมต้องมาดูที่ี่พอเข้าไปโรงมัจะมืดๆ ก็มีคู่หุ่มสาวมาดูกัหลายคู่ ...แอกักัยัทั่งตรงแถวกลางๆ แต่ไม่ติดใครเลย พอหังฉายแอตกใจมากเลย มักลายเป็ังx ที่จริงแอก็เคยเห็รูปแล้ว ก็เลยไม่ค่อยตกใจมากัก ัทบอกว่าพาแอมาลองดูหังบ้างตอั้แอคิดว่าดูก็ดู ก็อยากดูอยู่แล้วเหมือกัังเริ่มฉาย แอก็เริ่มมีอารมณ์คล้อยตามไปกับหัง ...มีต่อค่ะพอดีพิมพ์ช้า ก็เลยไม่ค่อยตกใจมากัก ัทบอกว่าพาแอมาลองดูหังบ้างตอั้แอก็คิดว่าดูก็ดู ก็อยากดูอยู่แล้วเหมือกัังริ่มฉายแอก็เริ่มมีอารมณ์คล้อยตามไปกับหัง แออยากเอามือไปรูปส่วั้ของแอจัง แล้วัทก็ล้วงมือเข้าไปใเสื้อของแอ แอตกใจมาก ัทก็เอาปากมาประกบกับแอ เอาลิ้มาแตะและดูดๆ ทำเอาั่งเสียวอยู่ มือัทก็คลึงห้าอกของแออยู่ ซักพักึงัทก็ถูตรงั้ของแอ มัเสียวเอามากๆ อารมณ์เตลิดไปไหแล้วไม่ รู้ัทก็รูดซิปกางเกงลงมาแล้ว และเอาไอ้ั่ออกมา มักำลังตั้งชูชัอยู่ ัทก็จับมือแอเอาไปจับ รูดขึ้รูดลงช้าๆ มือแอก็ไปตามมือัท จซักพักก็มี้ำไหลออกมาพอหังจบัทก็พาแอไปเข้าโรงแรมม่ารูดที่อยู่ ใกล้ๆอย่างรวดเร็ว แอทำอะไรไม่ถูกเลย ัทโอบแอลงจารถ แล้วพาเข้าไปให้อง ัทบอกให้แอถอดเสื้อผ้า แอบอกว่าไม่ดีกว่า แอไม่อยากแล้ว เพราะแออยากเก็บความบริสุทธิ์ไว้ ไม่อยากเสียตัวตอี้และกลัวท้องด้วยัทบอกว่าไม่เป็ไร ัทเอาถุงยางมา ัทก็บอกว่าไม่ท้องหรอก่า แอก็ใจอ่อเพราะว่ามีอารมณ์มาตั้งแต่ตอดูหัง พอัทมาถอดเสื้อผ้าแอก็เลยไม่ขัดขืมากัก ัทก็บอกว่ามแอ ี่ใหญ่ตึงจริงๆ ่าดูดจัง พอัทเห็ตรงั้ของแอก็บอกว่า ยังแฉะอยู่เลยี่ ่าเลียจัง แต่ขดกไปห่อยัทก็จับแอแยกขาตรงขอบเตียง แล้วก็เลียให้แอ ัทดูดตรงติ่งั้แอเสียวมากๆ แล้วัทก็เอาิ้วมือแหย่เข้าไปัทบอกว่า หีแอี่รัดิ้วัดจัง แอยิ่งเสียวมากๆขึ้อีก แล้วัทก็ถอดกางเกงใออก แอเห็ท่อั้ของัทแล้วกลัวจัง มัาดประมาณ 6 ิ้วได้ ัทเอาถุงยางใส่ตามที่บอก แล้วเอาสอดไปที่ช่องของแอ แอเจ็บมาก พอเอาออกมัมีเมือกเลือดอะไรไม่รู้สีแดงๆออกมา แล้วัทก็แทงเข้าแทงออกอยู่หลายครั้ง จากั้ก็เอาออกมาแล้วดึงถุงยางออก แอเจ็บและเหื่อยมาก เลยหลับตาไป อยู่ๆก็มีอะไรมาจ่อๆตรงปากแอ แอลืมตาขึ้มาเห็ท่อของัทกำลังจ่ออยู่ แอบอกว่าจะทำอะไร่ะ พอก่อ แอเหื่อยมาไม่ไหวแล้ว ัทก็บอกว่าไหแอบอกว่าอยากกิ้ำไง ี่ไงกิซะ แล้วัทก็จับปากแออ้าออก เ อาท่อั้ใส่เข้าไป ัทปล่อย้ำออกมา แอรู้สึกคาวมาก จะเอาออก ัทไม่ยอม บอกว่าให้กลืเข้าไปด้วย แอเลยต้องกลืเพราหายใจไม่ออก มัคาวมาก แล้วัทก็ถอออกมา แอรู้สึกว่ามัเลอะห้าเต็มไปหมด แล้วแอก็หลับไปเพราะความเพลีย พอตื่ขึ้มา ัทบอกให้แอไปแต่งตัว จะพาไปส่ง แอก็กลับบ้าจากั้แอก็ไม่ได้เล่msn กับัทอีก เพราะแอไม่อยากไปทำแบบั้ แอไม่ชอบถูกบังคับเลย แต่พอแอเข้าไปเช็คเมล แอเห็ัทส่งเมลมาหาแอ ัทบอกว่าอยากเอาแออีกจัง แอไม่ตอบกลับ ัทก็บอกว่าถ้าไม่ตอบจะเอารูปที่ถ่ายตอแอเปลือโพสลงบอร์ดต่างๆ แอแทบจะร้องไห้ เพราะัทแอบถ่ายเป็ภาพที่แอกำลังเปลือยเปรอะ้ำกามเต็มห้า แอกลัวัทโพสลงเตมาก กลัวเพื่อเห็ กลัวถูกรร .ไล่ออก กลัวที่บ้ารู้ แอเลยต้องไปกับัทอีก ัทัดแอไปหาที่คอโดแถวรัชดา พอแอไปถึงัทก็ยิ้มๆและเปิดประตูให้ พอเข้าไปให้องเห็มีผู้ชายอีก 4 ค ัทก็บอกกับเพื่อว่า ี่ไงเด็กกูที่กูเย็ดมัวัก่อ ้องแอไง แจ๋วโคด หีฟิตมาก สดๆอยู่เลยะ แอตกใจมาก ขอให้ัทปล่อยแอไปเถอะ แอกลัว ัทขู่ว่าจะเอารูปั้ไปโพส แอก็กลัวมากเลยบอกว่า งั้แค่ครั้งี้ครั้งเดียวัทก็บอกให้แอถอดเสือผ้าออกเร็วๆ แอก็ถอดออกเหลือยกทรงกับกางเกงใ ัทก็บอกให้ถอดออกให้หมอเร็วๆ แอก็ถอดออกทีละชิ้ๆ จแอร่างเปลือยทั้งตัว มีพวกัทและเพือั่งดูอยู่บโซฟา พวกช่วยกัจับแอยืขึงมือที่ราวผ้าม่า ัทเดิไปหยิบอะไร ใลิ้ชักออกมา คล้ายกับอวัยวะเพศชาย แล้วมีปุ่มอยู่รอบแท่งอัใหญ่มาก แอบอกว่าัทจะทำอะไร อย่าะ แอกลัวเจ็บ ัทั่งยองๆ เอามัยัดใส่เข้าไปใรูของแอ แล้วชักเข้าชักออก จ้าอกแอกระเพื่อมขึ้งลงอย่างรวดเร็ว แอทั้งเจ็บปเสียว มีคึงไปหยิบที่หืบตัวเล็กๆมา มัเอามา หีบหัวมของอีก แล้วพวกมัก็ดูมแอสั่ขึ้สั่ลงกั แอเหลือบเห็มีคึงกำลังใช้กล้องมือถือถ่ายรูปแออยู่ แอไม่มีแรงแม้แต่จะห้าม พอมัเอาออก ก็ใช้ลิ้เลียต่อ มัพูดว่า เสียวหีรึยังจ้ะแอ แล้วมัก็แก้มัดแอออกมัลากแอไปเตียง พวกมัก็แก้ผ้ากัหมด ัทก็มาทิ่มแอแรก แอเสียวมากๆ อีกคก็มาดูดมของแอ อีกคก็เอาของมัมาให้แอดูด แอต้องดูดเข้าดูดออกอยู่มั้ำแตกใส่ปากแอ แอต้องกิ้าแล้วมัก็ละเลง้ำบ้าของแอทั่ว พอเสร็จอีก มัก็เอามาให้ดูดกัต่ออีก แอต้องกิ้ำทั้งดูดทั้งเลียไปหลายรอบ ตอั้แอเสียวไปหมดทั้งตัว ตั้งแต่หัวจรดเท้า แล้วัทก็ฉีด้ำเข้าใหีของแอ แอรู้สึกเหมือมี้ำอะไรอุ่ๆเข้าไป เสร็จแล้วคอื่ก็มาต่ออีก แอเจ็บแสบมาก แล้วมัก็จับแอตัวมั แล้วก็สอดเข้าของแอ อีกคก็มาสอดทางก้ของแอ แอเจ็บปวดมาก อีกคก็เอามาใส่ปากให้แอดูด แอรู้สึกเสียวอย่างบอกไม่ถูก แล้วมัก็เปลี่ยกัทำจแอแสบไปหมด จถึงเช้า แอก็ไปอาบ้ำ เดรียมจะกลับ พออาบ้ำเสร็จพวกมัก็ให้แอแก้ผ้าอีก แล้วก็เอาครีมโกวดมาฉีดบหีของแอ แล้วมัก็โก มับอกให้แอไปล้างออกให้สะอาด มับอว่า่าเอาจังแดงเชียว แล้วพวกมัก็มารุมแออีก แอแสบมากๆ สุดท้ายมัก็ปล่อยแอกลับไป หลังจาั้ัทก็ให้แอมาอีก มัพาเพื่อๆคใหม่ๆมา ดูพวกมัมีความสุขมาก แอต้องยอมมัทุกที บางทีมัก็พาแอไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วย วัั้มัก็พาแอไปเที่ยว้ำตก ที่้ำตกไม่ค่อยมีค มัให้แอใสเสื้อลูกไม้และโบรา ทำเอาหัวมแอโผล่ออกมา และสเตสีขาวบางสวมด้าล่างแค่ชั้เดียว มัดูเห็แป็ื้อชัดเจมาก แอกลัวคเห็แล้วแอบถ่ายรูปมาก เวลาแอไปเที่ยวแอต้องหลอกคอื่ว่าไปติวหังสือที่บ้าเพื่อ จบแล้วค่ะ มือใหม่ค่ะเพิ่งเรื่องแรกเอง จะมีคำหยาบบ้างิดห่อยคงไม่ว่ากั

TOP

ผมว่ามันจะไม่สมควรนะครับเขาให้โฟสเพศศึกษาไม่ใช่เรื่องเสียว

TOP

.........

เสือกไมอะก้ไม่ต้องอ่านดิอย่าทำตัวเรื่องมากขอร้อง

TOP

TOP

ถ้าเป็น เรื่อง จิง ผม ขอ รูป ได้ปะคับ อยากสะสม

TOP

ขอสักทีนะน้องแอน

TOP

มันเป็นบทเรียนที่ดีสำหรับผู้หญิงที่เข้ามาอ่านกระทู้นี้
จะได้ระวังตัวกัน  และเตรียมพร้อมที่จะสู้ศึก
ขอให้โชคดีนะ

TOP

ขอบคุณครับ!!!

TOP

good

TOP

...............................................

TOP