หน้าแรก เว็บบอร์ด


สั่งพิมพ์

สาเหตุเล็บดำช้ำของรองเท้าหน้าแคบ วิธีแก้

สาเหตุเล็บดำช้ำของรองเท้าหน้าแคบ วิธีแก้ลือดออกใต้เล็บ ซึ่งหากเกิดขึ้นที่เล็บเดียว มักอุบัติเหตุ เช่น ถูกประตูหนีบ เป็นต้น เลือดที่ออกตอนแรกจะเป็นสีแดง ต่อมาจะค่อยๆ เข้มขึ้นและเห็นเป็นสีดำได้ อย่างไรก็ตามเลือดที่ออก จะค่อยๆ เคลื่อนผ่านจากโคนเล็บจนถึงปลายเล็บและหายไปตามการงอกของเล็บ ซึ่งหากเกิดเลือดออกมา 2 เดือนแล้ว ย่อมต้องหายไปแล้วค่ะ

สาเหตุ เล็บดำช้ำ รองเท้าหน้าแคบ เวลาวิ่ง วิธีแก้
IDM

TOP