หน้าแรก เว็บบอร์ด


สั่งพิมพ์

ระบบการจัดการคลังเก็บสินค้า (ระบบ WMS)

ระบบการจัดการคลังเก็บสินค้า (ระบบ WMS)มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ช่วยทำให้การบริหารคลังที่เอาไว้สำหรับเก็บสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้ง ตอบสนองความต้องการทุกแบบ ระบบรองรับ การรับ การจ่าย การโอนย้าย การตรวจนับสินค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ทันทีทันใด รวมถึงระบบสามารถรองรับการใช้เทคโนโลยี Barcode แล้วก็ RFID เพื่อสนับสนุนงานคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ดังนั้นบริษัท บีเอ็น ออโต้ ไอดี จำกัด เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนของการจัดการคลังสำหรับเก็บสินค้าเป็นอย่างดี เราจึงอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ไขปัญหาให้ทุกภาคธุรกิจ ทุกภาคอุตสาหกรรม ไม่ว่าภาคธุรกิจและก็ภาคอุตสาหกรรมนั้นจะมีความ ซับซ้อน ทางด้านธุรกิจน้อยไป ธุรกิจที่มีความซับซ้อนของธุรกิจมาก ให้สามารถดำเนินธุรกิจให้มีผลกำไรรวมทั้งแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในส่วนของการบริหารจัดการสินค้าที่ผิดพลาดได้

จุดเด่นของระบบ BNA@Warehouse Management System

1. รองรับการรับสินค้าแบบ Real time[br] 2. รองรับการรับผลิตภัณฑ์อ้างอิงเอกสาร PO Number , ใบส่งของ[br] 3. รองรับการเสนอแนะการจัดเก็บสินค้า[br] 4. รองรับการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ได้หลายคลังเก็บสินค้า แล้วก็หลายที่จัดเก็บ[br] 5. รองรับการรับสินค้าแบบมี Lot , Serial, Item[br] 6. รองรับการสนับสนุนด้วยระบบ Barcode แล้วก็ ระบบ RFID[br] 7. รองรับการเบิกจ่ายผลิตภัณฑ์แบบ FIFO[br] 8. รองรับการเบิกสินค้าอ้างอิงใบเบิกหรือใบกำกับภาษี[br] 9. รองรับการตรวจสอบตัวตนแล้วก็ตัดสต็อกทันที หลังจากมีการเบิกจ่ายผลิตภัณฑ์[br] 10. รองรับการเบิกจ่ายสินค้าแบบชิ้นต่อชิ้น หรือเบิกแบบทั้งกล่อง[br] 11. รองรับการเบิกจ่ายผลิตภัณฑ์แบบมี Lot , Serial[br] 12. ระบบรองรับการแนะนำที่เก็บสินค้าเวลาไปทำการเบิกจ่ายผลิตภัณฑ์[br] 13. รองรับการโยกย้ายผลิตภัณฑ์ระหว่าง Location หรือ ระหว่างคลังที่เอาไว้สำหรับเก็บสินค้า[br] 14. รองรับการตรวจนับผลิตภัณฑ์ทั้งแบบระบุเองหรือแบบรายปี[br] 15. รองรับการออกรายงานต่างๆเพื่อใช้ในการตรวจสอบย้อนหลังไม่ว่าจะเป็นการรับ การเบิกจ่าย การคืน การโอนย้าย การตรวจนับสินค้าหรือรายงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง[br] 16. รองรับการเชื่อมต่อกับระบบบัญชีอื่นๆอย่างเช่น SAP , ERP , Oracle , Express , Formula , Mac5 เป็นต้นฟังก์ชั่นการทำงานของระบบคลังสินค้า

1.การรับสินค้าผู้จำหน่าย (Receiving form Supplier)[br] 2.การรับสินค้าฝ่ายผลิต (Receiving form Production)[br] 3. การตรวจสอบ (Inspection)[br] 4. การจัดเก็บ (PutAway)[br] 5. การควบคุมที่จัดเก็บ (Location Control (Singal / multi Warehouse))[br] 6. การเบิกสินค้าให้ลูกค้า (Picking to Customer)[br] 7. การเบิกสินค้าให้ฝ่ายผลิต (Picking to Production)[br] 8. การคืนสินค้าจากลูกค้า (Return Form Customer)[br] 9. การคืนสินค้าจากฝ่ายผลิต (Return From Production)[br] 10. การบรรจุหีบห่อ (Packing)[br] 11. การโอนย้ายสินค้า (Item Transfer)[br] 12. การตรวจนับสินค้า (Stock Count)[br] 13. การขนส่งสินค้า (Shipping)การทำงานหลักของ BNA WMSBNA@WMS ช่วยแก้ปัญหาการหาได้เช่นไร

1. กระบวนการรับสินค้า (Receiving)[br] ระบบ BNA@WMS สามารถช่วยสำหรับในการวางแผนการใช้พื้นที่ในคลังเก็บของได้อย่างมีคุณภาพ สามารถนำผลิตภัณฑ์ไปจัดเก็บได้อย่างแม่นยำ รวมไปถึงระบบสามารถปรับยอดสต็อกโดยทันทีทันใด
2. กระบวนการจัดเก็บ (Put Away)[br] ระบบ BNA@WMS สามารถแนะนำตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับในการจัดเก็บ รวมทั้งมีการรับรองตำแหน่งการจัดเก็บที่ถูก ระบบรองรับการใช้งานบาร์โค้ดเพื่อใช้ระบุตำแหน่งที่จัดเก็บจริง ซึ่งจะช่วยสำหรับการconfirm ตำแหน่งจัดเก็บอย่างถูกต้อง ซึ่งจะช่วยลดปัญหาด้านการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ผิดที่รวมทั้งหาผลิตภัณฑ์ไม่เจอในภายหลัง
3. กระบวนการเบิก (Picking)[br] ระบบ BNA@WMS ระบบสามารถแนะนำให้ไปหยิบสินค้าตามที่จัดเก็บได้อย่างถูกต้อง ซึ่งช่วยลดเวลาในการค้นหาสินค้า และรองรับการตัดสต็อกทันที่หลังมีการ ยืนยันการเบิกสินค้า
4. กระบวนการคืน (Return)[br] ระบบ BNA@WMS ระบบสามารถอ้างอิงเอกสารการเบิก สามารถตรวจสอบได้ว่ามีการเบิกผลิตภัณฑ์ไปวันไหน รับคืนมาจากผู้ใด รวมทั้งระบบสามารถชี้แนะที่ จัดเก็บให้เหมาะสม รองรับระบบ สแกนเพื่อรับคืนสินค้าแบบ Real time
5. กระบวนการโอน (Transfer)[br] ระบบ BNA@WMS ระบบสามารถทำการโอนผลิตภัณฑ์ได้ทันทีทันใด ซึ่งสามารถตรวจทานถึงที่จัดเก็บ
6. การตรวจนับสินค้า (Physical Count)[br] ระบบ BNA@WMS ระบบสามารถตอบสนองการตรวจนับสินค้าไม่ว่าจะเป็นตามแบบตรวจสอบ{ประจำเดือน หรือ รายปี รวมไปถึงการตรวจนับที่ขึ้นอยู่กับ|ความต้องการ (Manual) ซึ่งสามารถเลือกการตรวจนับได้ทุกช่วงเวลา

ติดต่อ -  ระบบ Barcode

TOP