หน้าแรก เว็บบอร์ด


สั่งพิมพ์

ตำนานเลขอาถรรพ์

ตำนานเลขอาถรรพ์

เรื่องราวของเลขอาถรรพณ์ 666 ที่ฝรั่งแสนจะกลัวนักกลัวหนา มีการตี ความกันมานับแต่โบราณกาล จวบจนปัจจุบันว่าปิศาจร้ายที่จะมาพร้อมกับเลขนี้มันคืออะไรกันหนอ ซึ่งก็ยังเถียงกันไม่จบหาข้อสรุปไม่ได้ว่ามันคืออะไรกันแน่
ในคัมภีร์ไบเบิลซึ่งแบ่งเป็นสองส่วน คือ ส่วนแรกเรียกว่า Old Testament กับ New Testament เล่มสุดท้ายในจำนวน 27 เล่มของ New Testament มีชื่อว่า Revelation หรือบางแห่งก็เรียกว่า Apo calypse ตามศัพท์เดิมที่มาจากภาษากรีก (ขอใช้คำทับศัพท์เพื่อป้องกันความผิดพลาด) มีเนื้อหาเรื่องราวมากกว่าเล่มอื่นๆ และ 666 ก็มาจาก Revelation นี่เอง ในบทที่ 13 ตอนที่ 16-18 ของคัมภีร์กล่าวถึงสัตว์ร้าย (beast) ซึ่งน่าจะหมายถึงซาตานที่เป็นปฏิปักษ์ต่อศาสนาคริสต์ (ตามเนื้อหาในหนัง) สัตว์ร้ายที่ว่านี้มีชื่อซึ่งเขียนได้ตรงกับตัวเลขที่มนุษย์ใช้กันคือ 666 ไบเบิล เองนั้นตีพิมพ์ออกมาหลายภาษา แค่ที่เป็นภาษาอังกฤษก็มีอยู่หลายเวอร์ชั่น ดังนั้น จึงมีความแตกต่างกันไปบ้างนิดๆหน่อยๆ อย่างคัมภีร์บางฉบับบอกแค่ว่า 666 เป็น สัญลักษณ์ ที่อยู่ประจำตัวสัตว์ร้ายนั้น ฝรั่งเขาตีความกันว่าสัตว์ร้ายนั้นต้องเป็นใครสักคน ที่ต่อต้านศาสนาคริสต์ หรือเป็นตัวการทำลายล้างมนุษยชาติ ทำให้มีข้อมูลแปลกๆหลายอย่างเกิดขึ้นมาให้เห็น โดยที่ทั้งหมดสามารถถอดรหัสออกมาได้เป็น666!!!


พระกรีก นิกายโปรเตสแตนต์รูปหนึ่งชื่อ อิเรเนอุส ผู้มีชีวิตอยู่ในราว ค.ศ.100-202 พระรูป นี้ขึ้นชื่อในเรื่องต่อต้านพวกที่เป็นปฏิปักษ์กับศาสนาคริสต์ แบบโปรเตสแตนต์ หลังจากเสียชีวิตไป ได้รับการยกย่องให้เป็นนักบุญอิเรเนอุส ได้เขียนหนังสือชื่อว่า Against Heresies ในนั้นได้กล่าวถึงเลข 666 ไว้ไม่น้อย ท่านได้ใช้ภาษากรีกในยุคของท่านเขียนแทนคำหลายคำ อย่างเช่นคำว่า LATEINOS ซึ่ง มีความหมายว่า คนที่ใช้ภาษาลาตินในการพูดสื่อสารกัน จากนั้น ตัวอักษรแต่ละตัวเมื่อแทนค่าด้วยตัวเลขตามความหมายในภาษากรีกโบราณแล้ว จะได้ค่าตัวเลขดังต่อไปนี้ L=30 A=1 T=300 E=5 I=10 N=50 O=70 S=200 เมื่อเอาตัวเลขที่ได้มารวมกัน แล้วได้ค่าเท่ากับ 666 พอดี ที่น่าประหลาดคือ ลาตินเป็นภาษาทางการของวาติกัน ซึ่งเป็นศูนย์รวมของคริสต์แบบโรมันคาทอลิก นอกจากนั้น ยังมีอีกหลายคำที่เมื่อแปลงตัวอักษรไปเป็นตัวเลขโดยวิธีเดียวกันแล้วก็จะได้ 666 เช่นกัน คำเหล่านั้น ได้แก่ HE LATINE BASILEIA (แปลว่า อาณาจักรของพวกลาติน) ITALIKA EKKLESIA (ศาสนาคริสต์แบบอิตาลี ซึ่งก็น่าจะหมายถึงโรมันคาทอลิกนั่นเอง) APO STATES (การกบฏทางศาสนา) PARADOSIS (คำนี้ตรงกับคำว่า Tradition ใน ภาษาอังกฤษความหมายในที่นี้เจาะจงถึงข้อปฏิบัติบางอย่าง ที่คริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ไม่พอใจว่าวาติกันกำหนดขึ้นเอง โดยวาติกันให้เหตุผลว่าเป็นข้อปฏิบัติที่ไม่ถูกบันทึกไว้) เกี่ยว กับการแทนค่าของคำแต่ละคำ นอกจากการแปลงตัวอักษรเป็นตัวเลขโดยใช้ภาษากรีกโบราณแล้ว การแปลงโดยใช้ภาษาฮีบรูในคำบางคำที่มีความหมายว่าอาณาจักรโรมัน และคนโรมัน ก็ให้ค่า ตัวเลขรวมออกมาเป็น 666 เช่นกัน (ขอให้ดู ตารางประกอบด้วยจะเห็นภาพที่ชัดเจน) ดัง นั้น ความหมายตามที่อิเรเนอุสถอดรหัสออกมา สัตว์ ร้ายหรือปิศาจที่กล่าวถึงในไบเบิลคือพวกที่ไม่ยึดถือตามแนวทางปฏิบัติแบบ เดิมนั่นเอง

ในภาษาฮีบรู คำว่า ROMIITH แปลว่า อาณาจักรโรมัน ROMITI แปลว่า คนโรมันตารางต่อไปแสดงให้เห็นค่าของตัวเลขที่เมื่อรวมแล้วก็ได้666เช่นกัน
เหรียญ ทองโบราณที่ทำขึ้นในยุคบาบีโลนจำนวนหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ ในกรุงเบอร์ลิน เป็นเหรียญสองด้านที่บอกให้ ทราบว่าพวกเขานับถือพระอาทิตย์ อีกด้านหนึ่งเป็นตารางสี่เหลี่ยมจำนวน 36 ช่อง คือเรียงในแนวตั้งหกช่อง แนวนอนหกช่อง ตารางนี้ใส่ตัวเลขตั้งแต่ 1 ถึง 36 ลงไปโดยไม่ซ้ำกัน ซึ่งนักโบราณคดีกล่าวว่า ช่องทั้ง 36 ช่องมีความหมายถึงสวรรค์ ที่ยึดหลักดาราศาสตร์ 36 ชั้น เหรียญพวกนี้จะใช้ประกอบการทำนายอนาคตที่นักบวชจะเป็นผู้ทำหน้าที่นั้น แม้จะไม่ได้โยงไปหาไบเบิล แต่ที่แปลกคือ ตัวเลขในตารางแต่ละแถว ไม่ว่าแนวตั้ง หรือแนวนอนรวมกันแล้วได้ผลลัพธ์เป็น 111 ซึ่งเมื่อคูณด้วย 6 (ซึ่งหมายถึง 6 แถว) ก็ได้ค่าออกมาเป็น 666 แม้กระทั่งช่องตามแนวทแยง ก็ให้ผลลัพธ์เช่นเดียวกัน ส่วนอีกเหรียญหนึ่งเป็นของกรีกที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน (สำหรับคนที่เคยเล่นเกมส์ Sudoku คงเข้าใจหลักการของการเรียงตัวเลขแบบนี้แต่ที่แปลกคือทำไมต้องเป็น666?)
มีนักทำนายอนาคตชาวตะวันตกบางคนทำนายโดยอิงข้อความดังกล่าวจากไบเบิลไว้ว่า 666 นั้นเป็นการบอกถึงวันสิ้นโลก ซึ่งน่าจะได้แก่วันที่ 6 เดือนมิถุนายน ค.ศ.1906 หรือไม่ก็ วันที่ 6 มิถุนายน ค.ศ.2006ซึ่งทั้งสองวันตามคำทำนายก็ผ่านมาเรียบร้อยแล้วโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้น
นอกจากการเกี่ยวข้องในด้านความเชื่อทางศาสนาแล้ว 666 ยังไปเกี่ยวข้องกับอะไรที่แปลกๆอีกหลายเรื่อง
ผลบวกตัวเลขทั้งหมดในวงล้อรูเล็ตต์ซึ่งมีตัวเลข 1 ถึง 36 นั้นเท่ากับ 666
666 เป็นชื่อเล่นที่นักเคมีใช้เรียก Benzene Hexachloride ซึ่งเป็นยาฆ่าแมลงที่ออกฤทธิ์แรงมาก สัญลักษณ์ทางเคมีของสารชนิดนี้คือC6H6C16
ผลบวกของค่าเงินแบบเหรียญของญี่ปุ่นซึ่งมีมูลค่า 500, 100, 50, 10, 5, 1 เยน รวมกันแล้วเท่ากับ 666 เช่นเดียวกับผลบวกของตัวเลขโรมัน D=500, C=100, L=50, X=1, V=5, I=1 (แต่เลขโรมันยังมีMอีกตัวที่มีค่าเท่ากับ1000)
ชื่อเต็มของอดีตประธานาธิบดี โรนัลด์ เรแกน นั้นมีจำนวนตัวอักษรที่นับได้ 666 คือ RONALD WILSON REAGAN ทำให้เขามีชื่อเล่นในหมู่คนสนิทว่า "666" นอกจากนั้น บ้านที่แคลิฟอร์เนียของเขาในช่วงที่พ้นจากตำแหน่งคือบ้านเลขที่ 666 ซึ่งต่อมาถูกขอให้ เปลี่ยนเป็น 668
ที่สหรัฐอเมริกามีทางหลวงหมายเลข 666 ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น "the Highway of theBeast"ต่อมาถูกเปลี่ยนหมายเลขเป็น491ในปี2003

โลก ที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วหลังการเกิดของคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต หลายคนมองว่าเป็นตัวการที่นำมนุษยชาติไปสู่การทำลายล้างกันได้เร็วขึ้นและ ง่ายขึ้น ถ้าเราเอาตัวอักษร ในภาษาอังกฤษเริ่มจาก A แทนค่าด้วย 1, B=2 แบบนี้ไปจนถึงตัว Z ซึ่งเท่ากับ 26 แล้วเอาตัวเลขที่ได้มาแทนค่าในคำว่า COMPUTER ตัวเลขที่ได้คือ 3 15 13 16 21 20 5 18 เมื่อเอาตัวเลขแต่ละตัวคูณด้วย 6 แล้วนำผลลัพธ์มาบวกกัน ค่าสุดท้ายที่ได้คือ 666 ส่วนตัวอักษร http://www.ซึ่งรู้กันดีว่าคือ World Wide Web นั้น มีค่าเท่ากับ 666 ในภาษาฮีบรู เพราะตัวอักษรตัวที่ 6 ในภาษาฮีบรูนั้นเขียนเป็นWหรือV
สรุปแล้ว 666 สำหรับชาวคริสต์บาง กลุ่มเป็นตัวเลขที่ไม่ น่าพิสมัยเอาเสียเลยซึ่งเรื่องเกี่ยวกับอาถรรพณ์เลข 666 นี้ก็มีการนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์แล้วถึง 2 ครั้งในชื่อ The Omen ครั้งแรกฉายเมื่อปี ค.ศ.1976 และนำกลับมาสร้างใหม่ออกฉายในปีนี้ เนื้อหาของหนังเป็นเรื่องราวของปิศาจร้ายที่มาเกิดเพื่อทำลายล้างมนุษย์ให้หมดไป
การ มาของมันจะมีเหตุการณ์ร้ายๆหลายอย่างเกิดขึ้นบนโลกเราในทำนองลางบอกเหตุ ปิศาจร้ายจะเกิดขึ้นมาในลักษณะของทารกเพศชายโดยทั่วไป แต่มีสัญลักษณ์ที่ติดตัวมาแต่กำเนิดคือ เลขอาถรรพณ์ 666
นามปากกา    ลูกพีช

TOP