หน้าแรก เว็บบอร์ด


สั่งพิมพ์

ยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร คุณสมบัติ แก้โรค บรรเทาอาการ

ยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร คุณสมบัติ แก้โรค บรรเทาอาการทำความรู้จักฟ้าละลายโจร ฟ้าทะลายโจร จัดเป็นสมุนไพรท้องถิ่นของประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่ว่าจะเป็นอินเดีย ศรีลังกา จีน และไทย นอกจากนี้ยังมีการใช้สมุนไพรชนิดนี้กันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศทั่วทั้งทวีปเอเชีย ซึ่งส่วนใหญ่นิยมนำใบและลำต้นที่อยู่ใต้ดินมาทำเป็นยารักษาโรค เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ นอกจากนี้ประเทศไทยได้บรรจุสมุนไพรฟ้าทะลายโจรให้อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ หรือบัญชียาจากสมุนไพรของกระทรวงสาธารณสุข โดยจัดอยู่ในหมวดหมู่ของยารักษาโรคในกลุ่มอาการของระบบทางเดินหายใจและระบบทางเดินอาหาร

ฟ้าทะลายโจร แก้โรคอะไรบ้าง สรรพคุณ คุณสมบัติยา
IDM

TOP