หน้าแรก เว็บบอร์ด


สั่งพิมพ์

การตอบรับคำขอบคุณภาษาอังกฤษ

การตอบรับคำขอบคุณภาษาอังกฤษ


น้าและส่งยิ้มหวานๆไป แต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป เพราะถ้าเมื่อไหร่มีคนต่างชาติขอบคุณเราที่เราช่วยเหลือเขา เราก็ใช้วลีภาษาอังกฤษดังต่อไปนี้ ตอบกลับเขาไปได้เลยค่ะ 1.       You’re welcome. = ด้วยความยินดี

ประโยคตอบรับคำขอบคุณภาษาอังกฤษ

TOP